Engagemang

Svensk- och exiliranier: regeringen bör stödja folkliga protester i Iran

Över 100 svensk- och exiliranier samt sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) visade sitt stöd för iranksa folkets fortsatta protester mot prästerskapet under en demonstration på Norrmalmstorget i Stockholm på lördagen. Demonstrationen uppmärksammade även den 39:e årsdagen av den folkliga revolution som avsatte Shahens diktatur i Iran.

Deltagarna uppmanade regeringen att göra mer för att pressa iranska regimen till att upphöra med sin kväsning av folkliga protester i landet som pågår sedan slutet av december förra året. De välkomnade utrikesministerns beslut i veckan att kalla upp iranska regimens ambassadör för att protestera mot dödsdomen mot KI-forskaren, Ahmadreza Djalali.

”Över 8000 demonstranter har arresterats i samband med senaste tidens regimkritiska protester i landet. Vi vet att minst 12 har dött under tortyr i regimens fängelser medan de andra riskerar avrättning efter att regimens så kallade rättsväsende anklagade dem för det påhittade brottet ’krigföring mot gud’”, sade Mojtaba Ghotbi, från FFFI som deltog i lördagens demonstration.

Flera talare uppmärksammade detta hot under sina tal och varnade för en ny våg av massavrättningar i regimens fängelser. De upprepade deltagarnas krav på konkreta åtgärder från regeringen och UD i både EU och FN för en omedelbar frigivning av de tusentals som arresterats i samband med de regimkritiska protesterna över hela landet.

“Sveriges hållning vad gäller dödsstraffet är väl känd. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff. Sverige och övriga EU fördömer dödsstraffets tillämpning i alla dess former. Med anledning av uppgifterna om att dödsdomen har fastställts har Irans ambassadör idag kallats till UD”, sade utrikesministern Margot Wallström (S) i ett uttalande med anledning av dödsdomen mot Ahmadreza Djalali, den femte februari.

Svensk- och exiliranier som deltog i lördagens demonstration uppmanade regeringen att stödja iranska folket i deras kamp för en demokratisk förändring i Iran och uppmanade regeringen att vida åtgärder i detta avseende.

De betonade att Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd har möjlighet att ta upp prästerskapets systematiska människorättskränkningar i säkerhetsrådet i syfte att ställa regimens ledare till svars för dessa brott.