Folkliga protester

EU-parlamentariker kräver ökat EU stöd för protesterna i Iran

Den senaste tidens folkliga protester i Iran dominerade Europaparlamentets debatt om situationen i landet under tisdagen. Flera EU-parlamentariker fördömde regimens brutala kväsning av de landsomfattande protesterna och användning av tortyr mot de frihetsberövade under sina anföranden. Flera EU-kommissionärer stämde in i dessa fördömanden.

Ledamöter från de flesta politiska grupperna i Europaparlament beklagade EU:s passiva hållning gentemot regimens förtryck och kväsning av protesterna i landet. De påpekade i sina anföranden att stöd för kärnteknikavtalet bör inte skrämma EU från att pressa iranska regimen till att respektera iranska folkets mänskliga fri- och rättigheter.

Några ledamöter framhöll att tusentals hade blivit arresterat av regimens säkerhetsorgan sedan protesterna började och att minst sju demonstranter hade dött i regimens förvar under tortyr.

De flesta ledamöter som deltog i tisdagens debatt betonade att EU borde inte överge iranska folket och måste vidta åtgärder för att ställa regimtjänstemän ansvariga för brott mot de mänskliga rättigheterna till svars.

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) fördömde i sitt anförande EU:s utrikeschefs initiala hållning gentemot de folkliga protesterna i Iran. ”Det är dags att offentligt påtala regimens människorättskränkningar i samband med protesterna”, tillade han i en direkt uppmaning till EU:s utrikeschef, Federica Mogherini.

”I och med att iranska tjänstemän har hotat demonstranterna med dödsstraff bör EU:s utrikestjänst (EEAS) spela en avgörande roll för att stoppa detta. Vi bör stödja protesterna i Iran”, sade den tjeckiska ledamoten från EPP (Europeiska Folkpartiet och Kristdemokraterna), Jiří Pospíšil.

”Kväsningen av protesterna i Iran var väldigt brutalt. Rouhani är inte en reformist. Försiktighet rättfärdigar inte att inte ta en beslutsam ställning till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran som är till fördel för oss alla”, sade spanska ledamoten från ALDE (Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa), Beatriz Becerra, Vice ordförande för Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter.

EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) påpekade i sitt anförande att EU måste reagera och vi måste stödja protesterna i Iran.

”Rouhani är en ond och korrupt ledare”, sade den tyska ledamoten från Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa, Jörg Meuthen, beträffande regimens hårdhänta tillslag mot de folkliga protesterna i Iran.

Flera ledamöter lyfte fram det faktum att regimens högsta andlige ledare Khamenei hade anklagat iranska oppositionerna, Folkets mojahedin (PMOI) och NCRI, för protesterna.

De betonade att NCRI:s valda president Maryam Rajavis tiopunkts demokratiska plattform för framtida Iran, som förespråkar ett fritt, demokratiskt och kärnvapenfritt Iran, förtjänar europeiskt stöd och uppmanade EU och dess utrikeschef att stödja den iranska oppositionerna, NCRI och PMOI.