Nyheter

Iran förbjuder undervisningen i engelska i grundskolan

Prästerskapets regim har förbjudit undervisningen i engelska i grundskolan. Förbudet kom efter att regimens högste andlige ledare, Ali Khamenei, varnade för att ”en tidigt språkinlärning öppnar vägen till en västerländsk ’kulturinvasion'”.

”Undervisning i engelska i statliga och icke-statliga grundskolors officiella läroplan är mot lagar och förordningar”, sade Mehdi Navid-Adham, en högt uppsatta tjänstman för regimens utbildningsdepartement.

Khamenei, som har det sista ordet i alla viktiga frågor, sade i ett tal till en grupp lärare att ”Detta betyder inte att vi är mot att folk lära sig ett främmande språk, men [detta är] främjande av en utländsk kultur i landet och bland barn, unga, vuxna och ungdomar. ”

Beslutet kommer efter en vecka av folkliga protester mot prästerskapet och dess regering. Iranska regimen och dess säkerhetsorgan, revolutionsgardet, har anklagat ”USA och Israel” för att ligger bakom demonstrationerna”.

I 2010 införde iranska regimen restriktioner mot samhällsvetenskapliga ämnen vid landets universitet för att dessa ansågs vara baserade på västerländska värderingar och därför oförenliga med ”den islamiska läran”. Restriktionerna gällde undervisning i juridik, filosofi, kvinnostudier, psykologi och statsvetenskap. De två områden som mest oroade Irans konservativa ledarskap var forskning i kvinnofrågor och mänskliga rättigheter.

Fem år senare beslutade regimen att stryka humanistiska ämnen och samhällsvetenskap från kommunala gymnasieskolors läroplan, det meddelade Irans på söndagen.