Mänskliga Rättigheter

FN oroad över hungerstrejkarnas tillstånd i Iran

FN experten och människorättsaktivisten Asma Jahangir har uttryckt oro över det senaste fallet av hungerstrejk av politiska fånagar i Iran. 53 fångr, däribland 15 anhängare av Bahá’í-tron, har börjat hungerstrejka för att protestera mot den kränkande behandling dem får utstå i fängelset plus att dem tvingades flytta till en annan avdelning i fängelset med högre säkerhetsklass.

Fångarna flyttades till den nya avdelningen utan förvarning och utan att ha fått veta anledningen till flytten. Det har rapporterats att fångarna inte fick ta med sina personliga tillhörigheter till den nya avdelningen och att dem inte har tillgång till bland annat hygienprodukter, nödvändig klädsel, läkare och läkemedel.

Bahá’í-tron grundades i Iran på 1800-talet och enligt människorättsaktivister har tron omkring 300 000 anhängare i Iran och 10 miljoner globalt. Enligt ledare för Bahá’í-tron som lever i exil har hundratals anhängare av tron fängslats och avrättats i Iran sedan 1979 års Islamiska Revolution.

Det pågår en internationell kampanj i solidaritet med dessa politiska fångar i Iran. FFFI:s medlemmar och exiliranier kommer att arrangera manifestationer i flera svenska städer för att stödja fångarna, i Stockholm kommer manifestationen att hållas på Mynttorget lördagen den andra september kl 14:00.