Mänskliga Rättigheter

Över 250 Europaparlamentariker fördömer MR-brott i Iran

Över 250 Europaparlamentariker fördömde de återkommande människorättskränkningarna i Iran i ett uttalande på måndagen inför iraniernas stora årliga manifestation i Paris.

Uttalandet uppmärksammar 1988 års massaker av politiska fångar i Iran och lyfter fram att Rohanis justitieminister, Mostafa Pourmohammadi, är en av de ansvariga som genomförde dessa massavrättningar i regimens fängelser.

Uttalandet uppmanar FN:s MR-råd och högkommissarie för mänskliga rättigheter att utse en kommission för att utreda denna massaker så att de ansvariga kan ställa inför rätta i en internationell domstol.

Europaparlamentarikerna uttrycker dessutom oro över iranska regimens destabiliserande roll i regionen. De hänvisar även till revolutionsgardets aktiva inblandning i Syrien och Irak samt dess kontroll över Irans ekonomi.

De understryker i sitt uttalande att revolutionsgardet bör svartlistas internationellt som en terroristorganisation.

Europaparlamentarikernas uttalande varnar också europeiska företag som vill göra affärer i Iran för att de löper en stor risk att handla direkt eller indirekt med revolutionsgardet, som faktiskt är en terrororganisation.

I sitt uttalande uppmanar parlamentarikerna EU:s regeringar att villkora handel med Iran med ett stopp för avrättningar samt tydliga framsteg när det gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Fyra av Europaparlamentets vicepresidenter samt 23 ordföranden för parlamentets olika kommissioner och delegationer finns bland dem som stöder uttalandet.

Uttalandet kan läsas i sin helhet här …