Pressmeddelande

Iraniernas stora årliga manifestation i Paris för ett fritt Iran

För trettonde året i rad samlas tiotusentals exiliranier och supportrar av iranska nationella motståndsrådet (NCRI) för en internationell manifestation i Paris, Villepinte (Bilder). Manifestationen äger rum den första juli och syftar till att stödja iranska folkets kamp för ett demokratiskt, sekulärt och fritt Iran.

Parlamentariker, tidigare statstjänstemän, politiska personligheter, människorättsaktivister, advokater och intellektuella från hela världen däribland Europa, USA och Mellanöstern medverkar också i denna årliga sammankomst för att visa solidaritet med iranska folkets frihetskamp samt stödja den legitima motståndsrörelsen, iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och dess tiopunktsplan för framtida Iran.

NCRI:s presenterade tiopunktsplan förespråkar ett fritt, sekulärt och demokratiskt Iran som respekterar alla medborgares fri- och rättigheter enligt FN-stadgan och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt är fri från massförstörelse- och kärnvapen.

Årets sammankomst i Paris äger rum samtidigt som Iran befinner sig i en historisk tidpunkt. Iranska regimen har genomgående försvagats avsevärt i synnerhet efter det senaste skenvalet i landet. Skenvalet har medfört en eskalering av den pågående infekterade maktkampen mellan prästerskapets olika fraktioner.

Detta medan det folkliga missnöjet över ökad fattigdom, omfattande korruption, stigande arbetslöshet och inhemsk repression ökar för varje dag. Regimens inre maktkamp ger idag folket ett tillfälle att resa sig mot det religiösa enväldet i landsomfattande protester för att avsätta prästerskapet.

Högsta andlige ledare, Khamenei, högt uppsatta prästmän och befälhavare för revolutionsgardet erkänner denna verklighet dagligen i statliga medier och i sina offentliga tal. De medger att regimkritiska demonstrationer är deras röda linje och att de kommer att vidta alla åtgärder, däribland mobilisera repressiva säkerhetsorgan, för att stoppa alla folkliga protester. Godtyckliga arresteringar, avrättningar, repressive restriktioner och förföljelse av aktivister och oppositionella har således ökat under de senaste åren.

Iranska regimen hotar också internationella samfundet och stabiliteten i Mellanöstern genom att fortsätta utveckla sitt ballistiska robotprogram i strid mot resolutioner från FN:s säkerhetsråd, stödja Assads regim i Syrien och exportera terrorism.        

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar alla demokrati- och frihetsvänner i Sverige att delta i årets manifestation i Paris till stöd för en demokratisk förändring genom ett regimskifte i Iran. Iranska folket behöver ditt stöd för att överkomma prästerskapets grymma förtryck, hänsynslösa förföljelse och omfattande censur.