Nyheter

Rohani: ’väpnade styrkornas budget har ökat med 145% under min regering’

Prästerskapets president Hassan Rohani skröt i ett tal nyligen över sitt orubbliga stöd för iranska regimens väpnade styrkor och repressiva säkerhetsorgan, däribland revolutionsgardet.

”Siffror visar att budgeten för försvarsförmåga har ökat med 145% under den elfte regeringen (Rohanis regering) jämfört med när denna regering tog över, vilket betyder att regeringen har i hårda ekonomiska tider försökte stärka landets väpnade styrkor ytterligare”, sade han i sitt tal inför regimens väpnade styrkor och revolutionsgardister.

”Den elfte regeringen är stolt över att ha vidtagit åtgärder under de tre och ett halvt åren, från att förbättra de väpnade styrkornas strategiska utrustningar och anläggningar, likt de senaste tio åren”, tillade han

Rohani öste beröm över den högsta andlige ledaren Khamenei och regimens repressiva säkerhetsorgan och sade, ”Våra väpnade styrkors funktion är att de har en befälhavare som är härledd från islam, islamisk rättspraxis, rättvisa och måttlighet.”

Den faktiska procentuella ökningen för regimens väpnade styrkor och repressiva säkerhetsorgan är betydligt högre om man också tar hänsyn till revolutionsgardets ”svarta budget”. Revolutionsgardet är en paramilitär organisation som svarar direkt till högsta andlige ledaren Khamenei och har till uppgift att ”försvara och exportera den Islamiska revolutionen”. Den existerar parallellt med landets traditionella armé och dess militära makt överskuggar helt arméns förmåga då regimen ser gardisterna som landets verkliga väpnade styrkor.”

Regimens budget för väpnade är betydligt högre om man också räknar in de miljarder dollar som prästerskapet spenderar i Syrien och Irak.

Rohanis kommentarer och erkännande kan ses som ett försök att säkra revolutionsgardets och Khameneis stöd inför det stundande presidentvalet. De förklarar också varför vanliga arbetare, lärare och pensionärer inte får ut sina löner och förmåner och tvingas leva under svåra ekonomiska förhållanden.

Militärens och de repressiva säkerhetsorganens officiella budget för 2017 under Rohanis regering är cirka 70.000 miljarder toman (ca 171 miljarder kr ).

Budgeten för utbildningsdepartementet, som ansvarar för 13 miljoner studenter och en miljon lärare över hela landet, är ca 31.000 miljoner toman (75.5 miljarder kr) för 2017. Detta medan budgeten för departementet för social omsorg, folkhälsa och sjukvård är cirka 9.900 miljarder toman (ca 24 miljarder kr) för samma år.

Rohanis budget för att stödja regimens väpnade styrkor och repressiva säkerhetsorgan under 2017 är dubbelt så mycket som vad hans regering avser att satsa på utbildning och sju gånger mer än budgeten för sjukvård och social omsorg.