Folkliga protester

Fortsatt protester i Ahwaz trots varningar från regimens säkerhetsorgan

Invånare i staden Ahwaz trotsade iranska regimens varningar och samlades för sjunde dagen i rad utanför lokala myndighetskontor för att protestera mot luftföroreningar och vattenbrist i staden.

Regimens säkerhetsorgan förklarade alla demonstrationer olagliga i söndags av rädsla för att de regimkritiska protester skulle sprida sig till andra städer. Lokala polismyndigheter utfärdade samtidigt ett uttalande där invånarna uppmanades att avstå från ”olagliga sammankomster” i staden. Polisen varnade att den kommer att konfrontera de invånare som deltar i ”olagliga demonstrationer”.

Demonstranterna krävde myndighetschefernas avgång och skanderade ”Ned med dig” (med hänvisning till borgmästaren och företrädare för staden Ahwaz i Khuzestans lokala myndighetskontor).

Deltagarna sade också att de ska fortsätta protestera fram till att deras krav är uppfyllda och uppmanade andra invånare i provinsen att ansluta sig till och stödja deras protester.

”Invånarna i Khuzestan är beredda att dödas, men kommer aldrig att acceptera förnedring”, skanderade deltagarna under måndagens protest.

De senaste dagarnas demonstration i staden Ahwaz mot brist på statliga åtgärder för att lösa det akuta problemet med el- och vattenförsörjning i provinsen har växt för varje dag och omvandlats idag till protester mot regimen och prästerskapet.

Iranska regimen har enligt rapporter mobiliserat kravallpolis och medlemmar från revolutionsgardets civila enhet, Basij-styrkan, från grannprovinsen Fars och skickat dessa repressiva styrkor till Ahwaz av rädsla för att de folkliga protesterna ska sprida sig till andra städer.

Enligt uppgifter har regimen också strypt internettrafiken i provinsen för att hindra invånarna från att ladda upp bilder och videoklipp från de folkliga demonstrationerna.