Folkliga protester

Iran: Protest mot luftföroreningar och vattenbrist i Ahwaz

För fjärde dagen i rad samlades tusentals människor utanför lokala myndighetskontor i Ahwaz, den administrativa huvudstaden för provinsen Khuzestan i västra Iran, för att protestera mot brist på statliga åtgärder för att lösa det akuta problemet med el- och vattenförsörjning i provinsen. 

Den 11 februari havererade ett antal kraftverk i Khuzestan vilket skapade omfattande störningar för el – och vattenförsörjning till de flesta storstäder i provinsen. Myndigheterna skyller störningarna på kraftiga dammstorm och ökad fuktighet i luften. 

Men demonstranterna avfärdade myndigheternas ursäkt som grundlösa och uttryckte sitt missnöje mot deras brist på åtgärder för att lösa problemen. De skanderar regimkritiska slagord som ”Död åt tyranni”, ”Död åt förtryck” och ”vi kommer inte att acceptera förtryck”. 

Deltagarna krävde också att de ansvariga ska sparka inkompetenta tjänstemän. De anklagade framför allt Massoumeh Ebtekar, Rouhanis vice president och chefen för landets myndighet för miljöskydd, för att vilseleda folket när det gäller frågan om luftföroreningar och krävde hennes avgång.

”Ren luft är vår rätt, Ahwaz är vår stad”, ”Den statliga säkerhetsstyrkan bör skämmas”, ”Ena er, ena er!”, ropade demonstranter i en direkt uppmaning till folket att ansluta sig till de folkliga protesterna mot myndigheternas agerande och fördömde regimens ökade säkerhetsåtgärder för att kväsa demonstrationen.

Deltagarna kritiserade även den statliga televisionen för dess vägran att rapporterar om den ohållbara situationen i provinsen och de statliga företagens oförmåga att lösa problemen.

Iranska regimen har under de senaste dagarna skickat ut tungt beväpnade säkerhetsstyrkor och ökat säkerhetsåtgärderna som ett svar på demonstrationen. Säkerhetsstyrkor blockerar gator som leder till guvernörens huvudkontor och andra myndighetskontor för att förhindra en spridning av protesten.