Mänskliga Rättigheter

Man och kvinna i Iran dömd till stening för ”oetisk relation”

Iranska regimens så kallade rättsväsende har dömt en man och en kvinna till döden genom stening för ”oetisk relation”, enligt rapporter från Iran.

Det barbariska straffet tilldelades av en domstol i provinsen Lorestan och tillkännages av regimens statliga nyhetssida, Kashkan.

”Domen har för tillfället tilldelats av en lägre instans och den har meddelats till de åtalades advokater”, sade en källan till nyhetssidan.

”Chefen för stadens administrativa myndighet, åklagarmyndigheten, moralpolisen och underrättelsetjänsten har spelat en enastående roll i detta fall i synnerhet när det gäller att samla och säkra bevis, arrestera de misstänkta samt att hänskjuta ärendet till rättsväsendet”, tillägger källan.

Källan uppgav också att de två åtalade sitter redan i förvar i väntan på ett slutligt godkännande av domen.

Samtidigt kommer även rapporter om att regimens så kallade rättsväsende har dömt en sjuttioårig man till att få fingrarna amputerade som straff.

Yoiusef Parvaneh har enligt uppgifter till FFFI redan flyttats från staden Karajs Ghezel Hessar-fängelse till staden Orumiyehs centrala fängelse där domen ska verkställas.

Amnesty International fördömde nyligen iranska regimens användning av grymma och omänskliga straff under det senaste året.

Myndigheternas systematiska ”användning av straff som spöstraff, amputationer och att med tvång beröva synen genom hela 2016 visar ett omänskligt rättssystem som legaliserar brutalitet, sade Amnesty nyligen.