Nukleärt

Senaten förlänger Iransanktioner, Teheran hotar lämna kärnavtalet

Amerikanska senaten förlängde planenligt USA:s sanktioner mot Iran med ytterligare 10 år efter en omröstning i torsdags med 99 för och noll emot. Den oberoende demokratiska senatorn Bernie Sanders var den enda rösten i senaten som avstod från att rösta för en förlängning.

Representanthuset röstade med 419 för och en emot för att förlänga och förnya Iransanktionslagen (ISA) med 10 år i mitten av november.

Vita huset sade på fredagen att president Obama avser att skriva under det antagna lagförslaget som förlänger Iransanktioner med 10 år.

Tillkännagivandet kommer sedan Obama-administrationen har sagt att kongressens beslut att förnya de ekonomiska straffåtgärderna mot Teheran inte bryter mot förra årets kärnteknikavtal.

Iranska regimen i sin tur fortsätter att hot USA med egna åtgärder. Regimens högsta andlige ledare Khamenei och regimens utrikesdepartement hävdar i flera uttalanden att senatens beslut att förnya de amerikanska sanktionerna mot landet är ett klart brott av förra årets kärnteknikavtal.

Det är för tillfället oklart hur iranska regimen kommer att svara på förlängningen.

En grupp ledamöter i regimens parlament ska lägga fram ett nytt lagförslag för omröstning på söndagen som beordrar Rohanis regering att återuppta landets urananrikning. Flera inflytelserika röster inom det religiösa etablissemanget kräver också att Teheran nu ska överge kärnteknikavtalet.

Högt uppsatta regeringstjänstemän för iranska regimen har också sagt att Teheran inom kort kommer att lämna in ett klagomål hos den internationella kommitté som ansvarar för övervakning av kärnteknikavtalets implementering.

Flera senatorer från bägge partierna välkomnade förlängningen och beskrev den som ett viktigt budskap till Teheranregimen att USA inte kommer att tolerera eller blunda för dess stöd för terrorism, destruktiva politik i regionen och dess program för ballistiska robotar.

Senatorerna tillade att förlängningen av sanktionerna också ger presidenten en möjlighet att återinföra de hävda straffåtgärderna om iranska regimen bröt mot förra årets kärnteknikavtal.