Andra nyheter

Revolutionsgardet visar upp ett nytt höghastighetsfartyg

Revolutionsgardet visade på tisdagen upp ett nytt höghastighetsfartyg, det rapporterar iranska regimens statliga television. Enligt revolutionsgardet kan det nya fartyget bära en helikopter och uppemot 100 besättningsmän.

Tillkännagivandet följer en serie av närkontakt mellan amerikanska krigsfartyg och revolutionsgardets båtar i Persiska viken under de senaste månaderna.

Regimens statliga television visade ett fartyg av typen katamaran med en enkel civilhelikopter på däck. Fartyget är 55 meter lång, 14 meter bred och når en max hastighet på 28 knop, enligt regimens officiella nyhetsbyrå IRNA.

Fartygets ena sida var målad med en uppmaning från regimens högsta andlige ledaren, ”USA, åk tillbaka till Grisbukten, Persiska viken är vårt hem”. Khamenei kritiserade den amerikanska närvaron i Persiska viken under ett tal i maj med denna uppmaning. Detta i en uppenbar hänvisning till 1961 års misslyckade CIA-invasion av Grisbukten i Kuba.

Överbefälhavare för revolutionsgardets marinstyrkor amiral Ali Fadavi fördömde den amerikanska närvaron i Persiska viken under tisdagens invigning och sade att ”det bidrar till osäkerhet och laglöshet.”

”Detta höghastighetsfartyg kommer att öka Irans avskräckningsförmåga”, tillade amiral Ali Razmjou, befälhavare för revolutionsgardets andra flotta.