Mänskliga Rättigheter

Chef för MR-rådet: Iran samarbetar inte med FN:s Iranrapportör

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter öppnade MR-rådets 33:e session i Genève på tisdagen. Under sitt öppningstal kritiserade prins Zeid Raad al-Hussein iranska regimen för att den inte samarbetar med FN:s särskilde rapportör för landet.

FN:s MR-råd röstade i 2011 för att utse en särskild rapportör för Iran med mandat att granska och rapportera årligen om läget för mänskliga rättigheter i landet. Iranska regimen och dess ledare har kritiserat beslutet som ett politiskt utspel och sammansvärjning från ”sionister (Israel) och USA”. Den har vägrat släppa in Dr Ahmed Shaheed, som haft posten sedan 2011, trots att han ansökt om inresevisum vid flera tillfällen.

Asma Jahangir, en pakistansk människorättsaktivist och advokat, kommer att ersätta Dr Shaheed i november sedan han tjänstgjort i sex år, den maximalt tillåtna tiden för FN:s särskilda rapportörer under ett specifikt mandat. Dr Shaheed kommer att ta över posten som FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter uttryckte oro över fortsatt ökat antal avrättningar i Iran, i synnerhet avrättning av minderåriga. Han underströk i sitt tal att människorättsförsvarare, advokater och journalister står inför hårda restriktioner.

Han tillade att regimen fortsätter att diskriminera och förfölja medlemmar av religiösa och etniska minoriteter i landet. Han beklagade dessutom att kvinnor i Iran diskrimineras både i lag och i praktiken.

FN:s MR-rådets 33:e session började på tisdagen, den 13 september, i Genève och pågår fram till slutet av september.