Opinion

Marginaliserade regimen i Teheran måste tyglas

H-PAv Hossein Pahlawan

Efter avslöjandet nyligen av det unika beviset om massaker på tiotusentals politiska fångar, bör FN och EU-kretsen markera för regimen i Iran att den pågående dialogen inte kan fortsätta för evigt och måste stoppas.

Inhemska skandaler, korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, maktmissbruk, stöd till internationell terrorism, brott mot FNs sanktioner och konventioner har drivit Iran till randen av en ny revolution, medan omvärldens ledare,  inte minst i demokratierna observerar läget  utan att röra ett finger.

De många eftergifterna från 5+1-gruppen till terrorregimen i Iran under förra årets atomförhandlingar tolkade mullorna givetvis som att man kan köra mot rött även på dagtid i närvaro av internationella observatörer.

Tyvärr gav detta mullorna en sort ”förtroende”, att de är de enda varelserna på jorden som kan utföra massmord på människor på ” Guds order “ och under Sharialagar om det sedvanliga rättsväsendets lagar inte räcker.

Nyligen har Ahmad Montazeri , son till Ayatolla Hussein Ali Montazeri, spridit ett ljudband från sommaren 1988, som spelades in i närvaro av 4 medlemmar av en ”döds kommitté, där de önskade hans välsignelse som Khomeinis efterföljare att döda några hundra personer, men han vägrar göra det.

På detta kassettband avslöjas grymma diskussioner mellan Ayatollan och kommittémedlemmar. Där bekräftas i tydliga ordalag hur brutalt de ville förinta tiotusentals iranska ungdomar, de flesta elever och studenter (sympatisörer till Folkets Mujahedin, och andra grupper).

Ljudfil avslöjar nya detaljer om massakern på 30000 politiska fångar

Efter avslöjandet försvarar regimtoppar en efter en de barbariska avrättningarna. Justitieminister Mostafa Pourmohammadi (?), då representant från Iranska säkerhetspolisen (vezarat etlaat), var officiellt ” stolt över avrättningarna som genomfördes på Guds order). Ahmad Khatami, tillfällig böneledare i Teheran, säger ”tack vore avrättningarna år 1988 finns vi vid makten idag och har vi säkerheten idag , ….

Högsta ledaren Khamenei riktar kritik mot ”amerikaner som ligger bakom avslöjandet och vill skada islam och pusha mujahedin i rampljuset … ”

Och flera andra i maktpositioner utvecklade nästan likadan retorik, men nya generationer arbetar idag på högvarv i sociala nätverk för att forska i vad som hände då. De är väldigt arga och frustrerade över att de blev matade med manipulerad information och deras föräldrar och nära och kära vilseleddes med fel information

Sanningen om kvantitet och kvalitet i den tragiska massakern på sluten av åttiotalet i iranskt fängelse har varit tabubelagd i 28 år, först nu är anden ute ur flaskan och det är inte rykten längre.

Händelsen virvlar nu lavinartat i Majlis(parlamentet), och Khobregan (expertrådet). Likaså i städer och landsbygd, i princip överallt i samhället är de samtalsämne.

Mullorna försöker bortförklara detta fruktansvärda brott mot  mänskligheten. Men dimensionen på massmorden är så gigantisk och det är i princip är omöjligt  att bortförklara det . Därför kan det kosta existensen av mullornas styre.

Montazeris ljudband är så tydligt och klart att topparna i regimen inte kan förneka innehållet i det, därför påstår dessa krafter att  ” massakern garanterade regimens säkerhet ”. Uttalandet kommer från både Majlis .

Familjemedlemmar och hela oppositionen protesterar mot  regimens illdåd och kräver av alla medlemsstater som har undertecknad protokollet om skydd och säkerhet samt stadgan om mänskliga rättigheter antagen av FN den tionde december 1948 att de tar ställning.

Trots att  Iran har undertecknat stadgan klagar de på innehållet i stadgan och kallar den ”Antiislamisk, kristenbaserade och västvänlig” och vill islamisera och anpassa den till Sharialagar.

På så sätt vill regimen starta en dialog med EU om innehållet i det befintliga protokollet för att slippa sitt straff genom att anpassa olika konventioner till brottet.

Därför är det nödvändigt att bevara detta unika och historiska  dokument. 70 miljoner människor blev under  andra världskriget offer för liknande brott. Det är viktigt att miljarder människor känner till de makthavare som begår brott , Bl.a. de ansvariga för massakrer i Iran måste stå till svars.

Utgångspunkten för det internationella samfundet  är att förebygga upprepade blodbad i synnerhet  i Iran , för att undvika ”den sista lösningen att ta till våld ” .

Med detta kan man  signalera , och påminna om att FN fortfarande existerar och kan återställa fred och rättvisa i Världen.

Iranier bosatta i Sverige skulle kunna känna sig stolta som medborgare om Sverige kunde stödja att ställa de ansvariga brottsliga till svars i internationella domstolar. Denna aktion kan vara sista proppen mot den totalitära regimens dödsmaskin för att  sätta stopp för det omänskliga dödsstraffet i Iran som har pågått i flera decennier.

Hossein Pahlawan
2016 09 13