Avrättningar

FN:s Iranrapportör fördömer 12 nya avrättningar i Iran

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran fördömde på måndagen iranska regimen för 12 olagliga avrättningar i landet.

Dr Ahmed Shaheed uttryckte sin djupa oro över avrättningen av 12 individer för narkotikarelaterade anklagelser, däribland Alireza Madadpour, den 27 augusti.

En dag innan regimen verkställde dessa avrättningar hade han vädjat offentligt till iranska myndigheter att inte genomföra de planerade avrättningarna i staden Karajs centralfängelse.

”Att avrätta individer för narkotikarelaterade brott är helt enkelt olagligt”, sade Dr Shaheed i ett uttalande som publicerades på FN:s MR-rådets hemsida. Han noterade att folkrätten tillåter endast dödsstraff för ”de mest allvarliga brotten”, där det har begåtts avsiktligt mord och efter en rättvis rättegång som respekterar de strängaste rättssäkerhetsgarantierna.

”Inget av dessa villkor respekterades, åtminstone när det gäller Madadpours fall”, sade Dr Shaheed och tillade att dessa 12 nya avrättningar ”visar på iranska myndigheters fullständiga åsidosättande av sina skyldigheter under internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och särskilt internationella standarder för en rättvis rättegång och rättssäkerhetsgarantier”

FN:s särskilde rapportör för Iran uppmanade återigen de iranska myndigheterna att stoppa alla avrättningar och omedelbart införa ett moratorium för dödsstraff.

Iranska regimen har därmed avrättat minst 30 individer mellan den 25 och 27 augusti, enligt FFFI:s sammanställning av rapporter från Iran.

Sju fångar, däribland en kvinna, avrättades kollektivt i staden Yazds centralfängelse den 25 augusti. Den statliga nyhetsbyrån, Rokna, hävdade att fem av offren var anklagade för narkotikabrott.

Samtidigt avrättade myndigheterna 11 fångar tillsammans i staden Zahedans centralfängelse, samma dag. En av de avrättade var enligt uppgifter identifierad som Hamzeh Rigi.

100-tals svensk- och exiliranier deltog den 27 augusti i demonstrationer på mynttorget i Stockholm, organiserad av FFFI, och på Gustav Adolfs torg i Göteborg för att uppmärksamma ökade avrättningar i Iran.

Flera talare påpekade att Irans så kallade ”moderate” president Rohani och hans regering är ansvarig för minst 2600 avrättningar under sina tre år.

Deltagarna uppmanade regeringen att villkora Sveriges fortsatta relationer med Teheran med ett omedelbart stopp för avrättningar i landet, konkreta förbättringar i situationen för mänskliga rättigheter samt frigivning av samtliga politiska fångar.