Andra nyheter, Nyheter

Energiministern i Iran bland våg av avrättningar

Energiministern Ibrahim Baylan (S) och ett antal företrädare för svenska storföretag bland annat Scania AB och Volvo besökte Iran under helgen för att diskutera förutsättningar för bilateralt samarbete och ökad handel mellan Sverige och Iran under prästerskapets styre.

Baylan träffade sin iranska motsvarighet på lördagen i Teheran och regimens industriminister på söndagen, enligt prästerskapets statliga nyhetsbyrå Mehr.

”Två kända svenska teknikföretag, ABB och Ericsson, kommer att delta i Irans energisektor genom handelsavtal inom ramen för kunskap och tekniköverföring”, sade iranska regimens energiminister, Hamid Chitchian, till Mehr efter ett möte med Ibrahim Baylan (S).

Chitchian hyllade även ”år av goda relationer mellan Iran och Sverige” men tillade att sanktionerna hade hejdat processen.

”I och med att sanktionerna hävs kommer ABB och Ericsson, två prestigefyllda svenska företag inom energi och elektricitet, att delta i iranska energiprojekt genom att överföra teknik”, sade han till Sveriges energiminister, enligt regimens rapporter.

”Iran producerar 74,000mW årligen med en förväntad tillväxt på ca 6-7 procent under de kommande 10 åren. Detta kommer att öka den aktuella kapaciteten med en svindlande 50,000mW [per år]”, sade iranska regimens minister.

”Vi välkomnar det svenska samarbetet i avtal som garanterar tekniköverföring. Vi förutsätter att fem miljoner smarta enheter kommer att användas av användare och svenska Ericsson skulle kunna bidra till Irans sektor för dataöverföring”, sade Chitchian enligt Mehr.

Enligt Mehr, som står under underrättelsetjänstens insyn, betonade energiministern Ibrahim Baylan (S) under ett möte med prästerskapets industriminister på söndagen vikten av att öka handeln mellan Iran och Sverige.

Regimens industriminister, Mohammad Reza Nematzadeh, kritiserade ”de grymma sanktionerna mot Iran” och prisade Scania AB för att företaget ”behöll samarbetet med Iran under sanktions år”, rapporterar Mehr genom att citera regimens minister.

Företrädare för Scania AB och Volvo deltog också vid mötet, enligt regimens rapporter på måndagen, och delade med sig av ”sina åsikter kring att återuppliva gemensamt samarbete med iranska företag.”

FFFI kunde inte hitta någon information eller pressmeddelande om besöket på Miljö- och energidepartementets hemsida.

Energiministern Ibrahim Baylan (S) och företrädare för svenska storföretag besöker Iran i en tid då en ny våg av avrättningar sveper över landet.

Det är oklart om representanter för regeringen tog upp den alarmerande situationen för mänskliga rättigheter i landet eller iranska regimens systematiska diskriminering av kvinnor, i synnerhet landets ”lagar” som tvingar samtliga arbetsgivare i Iran att ”bekämpa olämplig klädsel” och rapportera till säkerhetsorganen om deras anställda inte följer prästerskapets repressiva ”klädkod”.

Just frågan om jämställdhet har toppat den allmänna debatten i Sverige under den senaste veckan till följd av krisen i Miljöpartiet som tog fart efter att en kandidat till regeringspartiets partistyrelse vägrade skaka hand med TV4:s kvinnliga reporter. Miljöpartiets språkrör tillika vice statsminister och miljöminister Åsa Romson, som under senaste veckan har fått utså mycket kritik från alla håll för partiets oförmåga att markera och agera mot diskriminering av kvinnor, har det yttersta ansvaret för Miljö- och energidepartementet.

Det är också oklart om de svenska företagens företrädare eller regeringens representanter har markerat mot Teheranregimen genom att framföra Sveriges missnöje över att svensk teknik missbrukas för att förfölja aktivister och kväsa oppositionella under tidigare år. Det är också okänt om huruvida de svenska storföretagen, däribland Ericsson, har vidtagit åtgärder den här gången för att försäkra sig om att deras teknik och kunskap inte missbrukas av regimen för dess inhemska repression.

”Tystnaden från regeringens sida är väldigt beklagligt, i synnerhet eftersom statsministern i senaste veckans debatt varit tydlig med att män och kvinnor ska behandlas lika och har lika värden. Om detta gäller i Sverige, varför ska det då vara annorlunda i Iran. Om Socialdemokraterna, oppositionen och medier kritiserar Miljöpartiet för att blidka för diskriminering, var är kritiken mot iranska regimen som avrättar minderåriga och förtrycker kvinnor systematiskt”, sade Massud Kiani från FFFI i en kommentar till energiministerns Iranbesök.

”Denna dubbelmoral när det kommer till att säkra ekonomiska intressen sänder helt fel signaler. Regeringens tystnad i MR-frågan ger tyvärr iranska regimen fria händer att fortsätta i samma oacceptabla riktning. En kandidat till FN:s säkerhetsråd bör kunna visa större politisk mod, tycker vi”, tillade Massud.