Andra nyheter, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Tre avrättade när EU:s utrikespolitiske chef besöker Iran

EU:s utrikespolitiske chef, Federica Mogherini, träffade på lördagen iranska regimens utrikesminister Javad Zarif i samband med att hon ledde en högt uppsatt EU-delegation för ett tvådagars besök i Iran.

Delegationen inkluderar sju EU-kommissionärer däribland kommissionärer för energi-, handels- och näringsfrågor. Besöket syftar till att bygga vidare på förra årets kärnteknikavtal mellan iranska regimen och världens sex stormakter, vilket EU:s utrikespolitiske chef har beskrivit som ”historiskt”.

Iranska regimen ”välkomnade” EU-delegationen genom att avrätta tre fångar genom hängning i ett fängelse i staden Rasht på lördagen. Regimens så kallade rättsväsende identifierade offren endast genom deras initialer och ålder, E. M., 29, D. A., 51, samt F. V., 31.

Besöket kommer också en dag efter att Samarbetsorganisationen Islamiska konferensen (OIC) kritiserade iranska regimen för dess ”fortsatt stöd av terrorism” och ”för dess inblandning i regionala länders interna angelägenheter”.

”Vi fördömer Mogherinis besök i Iran mot bakgrund av att det äger rum i en tid då antalet avrättningar i landet har ökat dramatiskt samtidigt som regimen trappar upp sitt kvinnoförtryck. Vi vill också framhålla att besöket strider helt mot EU:s värderingar och vad unionen står och ska stå för. Prästerskapet kommer tyvärr, som vi ser idag, bara utnyttja besöket för att lätta på det internationella trycket samtidigt som det fortsätter att avrätta och kväsa inhemsk opposition i hopp om att säkra sitt grepp om makten”, sade Massud Kiani från FFFI.

”EU och Iran har vänt ett nytt blad i sina diplomatiska förbindelser”, sade EU:s utrikespolitiske chef efter ett möte med regimens utrikesminister enligt brittiska BBC.

Hon tillade att parterna ”hade kommit överens om att bättra på samarbetet inom ett antal områden bland annat inom ekonomi, energi, utbildning, migration och transport”. Mogherini hävdade vidare att resultaten från deras samtal skulle ”göra en verklig skillnad” för både iraniers och européers liv.

EU:s utrikespolitiske chef sade att ”frågan om Syrien och stabilitet i Mellanösternregionen” hade diskuterats under samtalen med regimens utrikesminister. Hon framhöll vidare att ”frågan om de mänskliga rättigheterna” i landet hade också tagits upp i samtalen, utan att nämna dagens avrättningar i Iran, och att ”det är inte var någon hemlighet att vi [EU] har vissa farhågor i detta avseende.”

”Det enda iranska folket har fått bevittna är ökade avrättningar och ökat förtryck sedan Rohani kom till makten och västvärlden tog emot honom med öppna armar … Man hade förväntat sig att EU:s utrikespolitiske chef och andra högt uppsatta tjänstemän förmår visa ett bättre omdöme när det gäller framförallt tajmingen för deras resa. Det skadar EU:s anseende när dess högsta representanter saknar mod att öppet kritisera en bakåtsträvande regim för olagliga avrättningar, framförallt av ungdomar, på iransk mark”, sade Massud med hänsyn till Mogherinis kommentarer.

”Det ligger i EU och medlemsstaternas intresse, vilket vi har påpekat vid flera tillfällen, att prioritera mänskliga rättigheter i sina förbindelser med iranska regimen och öka trycket på prästerskapet för att få ett stopp på avrättningar, tortyr och regimens stöd till terrorism och islamisk fundamentalism … Vi anser att EU bör sätta dessa som krav för förbättrade ekonomiska relationer med Teheran eftersom regimen kommer annars att utnyttja kommande möjligheter till att öka sitt stöd till terrorism och mobilisera sina säkerhetsorgan för att slå ner iranska folkets demokratiska aspirationer”, tillade han.

Iranska regimens utrikesminister i sin tur välkomnade EU:s stöd för ”Irans försök att ansluta sig till Världshandelsorganisationen”, enligt internationella medier. Han passade dock på att kritisera USA och uppmanade landet ”att leva upp till sina åtaganden när det gäller kärnteknikavtalet och undanröja hinder för banksektorn”.

”Iran och EU ska sätta press på USA för att landet ska underlätta icke-amerikanska bankers samarbete med Iran … Det är viktigt att den andra sidan, i synnerhet USA, lever upp till sina åtaganden inte bara på pappret men även i praktiken och tar bort de hinder som finns, särskilt när det gäller banksektorn”, hävdade Zarif efter sitt möte med EU:s utrikespolitiske chef.

Detta trots att USA och dess allierade i väst vid upprepade tillfällen betonat att förhandlingarna och avtalet kring Teherans kärnteknikprogram gäller bara detta område och att det är endast de kärnteknikrelaterade sanktionerna mot landet som hävs i utbyte mot begränsningar.

Större europeiska banker och företag fortsätter att vara skeptiska till att investera i Iran mot bakgrund av amerikanska sanktioner mot regimen i andra områden såsom mänskliga rättigheter och terrorism.

Mogherinis tvådagars besök i Iran mellan den 16 och 17 april har kritiserats av oppositionella och människorättsaktivister som menade att hon borde ha ställt in sitt besök för tillfället med tanke på regimens systematiska människorättskränkningar samt senaste årens oroväckande ökning av antalet avrättningar i Iran.

EU-delegationen gjorde dessutom klart innan besöket att frågan om mänskliga rättigheter inte kommer att prioriteras under resan. En EU-tjänsteman sade till nyhetssidan EU Observer i onsdags att delegationen inte har tid att ”träffa representanter för iranska civilsamhället den här gången eftersom det kommer att vara ett väldigt kort besök”.

Mohamed Mohandessin, ordförande för Iranska nationella motståndsrådets utrikesutskott, kritiserade Mogherinis resa till Teheran i starka ordalag och sade ”denna resa som kommer parallellt med [prästerskapets] massavrättningar, allvarliga människorättskränkningar och regimens ohämmade krigshets i regionen, trampar på de värden som EU har grundats på, värden som Mogherini bör försvara och främja.”

”Mogherinis öronbedövande tystnad inför avrättningar, kränkning av kvinnors och minoriteters rättigheter, [i Iran] samt inför regimens militära inblandning i Syrien, som saknar motstycke, gör denna resa ännu mer destruktivt”, tillade han.