Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Iran fortsätter avrätta trots FN:s uppmaning om ett stop

Iranska regimen avrättade tre fångar genom hängning i Gohardasht-fängelset (Rajai-Shahr-fängelset) i Karaj, nordväst om huvudstaden, Teheran, i förra veckan.

Offren var identifierade som Mehdi Salahshour, Massoud Ostad-Karim, och Morteza Ganjinei.

Samtidigt fördes minst sju andra dödsdömda fångar i samma fängelse till isoleringscell och riskerar omedelbar avrättning.

Iranska regimens så kallade Högsta domstol fastställde i veckan dödsdomen mot Barzan Nasrollahzadeh som hade arresterats som gymnasieelev anklagad för ”krigföring mot gud”.

Barzan greps, som vid 17-åring, den 29 maj 2010 i staden Sanandaj. Han dömdes till döden för det godtyckliga brottet ”moharebeh (krigföring mot gud)” efter en summarisk rättegång.

Dessa avrättningar och dödsdomar kom samtidigt som FN:s generalförsamling i veckan antog det tredje utskottets resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Iran och fördömde prästerskapets flagrant och systematiska människorättskränkningar.

Resolutionen, det 62:a fördömandet av iranska regimen i internationella sammanhang för människorättskränkningar, uttrycker ”allvarlig oro över den alarmerande höga användningen samt ökningen av verkställda dödsstraff som åläggs i strid mot internationellt erkända garantier [för offren] … [Dessa omfattar] avrättningar som genomförts utan att meddela offrets familjemedlemmar eller utan juridisk rådgivning.”

Resolutionen kritiserar även iranska regimen för avrättning av minderåriga och personer som var under 18 år vid tidpunkten för deras brott och konstaterade samtidigt att sådana avrättningar bryter mot internationella konventioner som Iran har ratificerat.

FN:s medlemsstater uppmanar prästerskapet ”att avskaffa, både i lagstiftning och i praktiken, offentliga avrättningar, … avrättningar som strider mot landets internationella förpliktelser samt säkerställa, både i lagstiftning och i praktiken, att ingen utsätts för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Resolutionen uppmanar även iranska regimen att vidta seriösa steg för att avskaffa ”alla former av diskriminering och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot kvinnor och flickor samt mot religiösa och etniska minoriteter i landet.”