Mänskliga Rättigheter

FN fördömer Iran och kräver stopp för avrättningar och tortyr i landet

Generalförsamlingens tredje utskott fördömde prästerskapets flagrant och systematiska människorättskränkningar i Iran i en resolution på torsdagen.

Torsdagens FN-resolution, det 62:a fördömandet av iranska regimen i internationella sammanhang för människorättskränkningar, uttrycker ”allvarlig oro över den alarmerande höga användningen samt ökningen av verkställda dödsstraff som åläggs i strid mot internationellt erkända garantier [för offren] … [Dessa omfattar] avrättningar som genomförts utan att meddela offrets familjemedlemmar eller utan juridisk rådgivning.”

Resolutionen kritiserar även iranska regimen för avrättning av minderåriga och personer som var under 18 år vid tidpunkten för deras brott och konstaterade samtidigt att sådana avrättningar bryter mot internationella konventioner som Iran har ratificerat.

FN:s medlemsstater uppmanar prästerskapet ”att avskaffa, både i lagstiftning och i praktiken, offentliga avrättningar, … avrättningar som strider mot landets internationella förpliktelser samt säkerställa, både i lagstiftning och i praktiken, att ingen utsätts för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Resolutionen uppmanar även iranska regimen att vidta seriösa steg för att avskaffa ”alla former av diskriminering och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot kvinnor och flickor samt mot religiösa och etniska minoriteter i landet.”

Internationella samfundet uppmanar dessutom prästerskapet att ”upphöra med omfattande och allvarliga begränsningar när det gäller rätten till yttrande-, åsikts-, förenings- och mötesfrihet” samt att frige samtliga personer som sitter frihetsberövade i landets fängelser efter godtyckliga anklagelser.”

Generalförsamlingen fördömde senare under torsdagen iranska regimen för dess interventioner i Syrien till stöd för Syriens diktator Bashar Assad.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) välkomnar FN:s fördömande men anser att internationella samfundet måste nu backa sina ord med konkreta handlingar.

Senaste 36 åren och utvecklingen i Iran efter kärnteknikavtalet, i synnerhet när det gäller situationen för mänskliga rättigheter, visar att regimen har absolut inga intentioner att respektera FN:s konventioner, stadgar, internationella lagar eller generalförsamlingens rekommendationer.

Det är dags för internationella samfundet att kräva prästerskapets ledare på ansvar genom att hänskjuta iranska regimens människorättskränkningar till FN:s säkerhetsråd för att de ansvariga för dessa systematiska brott, inklusive högsta andlige ledare, Ali Khamenei, kan ställas inför rätta i en internationell domstol.