Nukleärt

IAEA avslutar utredning kring iranska kärnvapen

Som FFFI kunde rapportera i förra veckan röstade IAEA:s styrelse på tisdagen för att avsluta utredningen kring iranska regimens arbete med att tillverka kärnvapen.

Internationella atomenergiorganets ”beslut är en viktig del för att den internationella överenskommelsen med Iran som slöts med världens stormakter i juli ska bli verklighet”, rapporterar TT på tisdagen.

Andra internationella medier beskriver tisdagens resolution som en symbolisk seger för iranska regimen. Kritiker menar att Internationella atomenergiorganet (IAEA) borde ha hållit utredningen öppen mot bakgrund av iranska regimens tydliga ovilja att samarbeta i god tro vilket lyfts fram i IAEA:s senaste rapport som säger att Teheran vägrat besvara minst fyra utestående frågor från organet.

Rapporten bygger delvis på svar som iranska regimen gett till FN-organet efter att Teheran och världens sex stormakter säkrade en kärnteknisk överenskommelse i juli i år.

IAEA kom bland annat fram till att Teheranregimen genomförde ”datormodellering av en kärnladdning” före 2004. Regimen återupptog sedan dessa aktiviteter under president Bushs andra mandatperiod och fortsatte under president Obamas första år i Vita huset.

Både USA och Storbritannien som tillsammans med andra stormakter hade tagit fram utkastet till den antagna resolutionen välkomnade antagandet. De tillade att IAEA kan nu fokusera på att verifiera och övervaka implementeringen av Irans åtagande enligt kärntekniköverenskommelsen från juli månad vilket är krav för att sanktioner mot Teheran ska hävas.

”Att avsluta utredningen kring möjlig militära dimensioner (PMD) [kring Teherans kärnteknikprogram] kommer inte på något sätt hindra IAEA från att undersöka om det finns anledning att tro att Iran bedriver någon hemliga kärnteknisk verksamhet i framtiden, som det hade gjort tidigare”, sade USA:s utrikesminister John Kerry i ett uttalande på tisdagen som välkomnade resolutionen.

Iranska regimen hade hotat med att den inte skulle genomföra sin del av juli-överenskommelsen och begränsa sitt kärnteknikprogram om IAEA inte stänger utredningen kring regimens tidigare kärnvapenarbete.