Folkliga protester

Landsomfattande lärarprotester i Iran

Lärare i Iran organiserade på torsdagen, den åttonde oktober, flera stora demonstrationer i olika städer runtom landet för att protestera mot iranska regimens politik och repressiva åtgärder riktade mot landets lärare, skolor och universitet. Torsdagens demonstrationer över hela landet var en fortsättning av senaste månadernas lärarprotester mot förtrycket, låga löner och för bättre levnadsvillkor samt betalning av frysta löner.

Ett stort antal lärare i Teheran och andra städer deltog i protesterna mot prästerskapet trots ökat säkerhetspådrag och ökade arresteringar från regimens säkerhetsorgan och polismyndigheter inför dagens landsomfattande protester.

Lärarna fördömde frihetsberövanden av sina kollegor och höll skyltar med texten ”frihetsberövade lärare måste friges” samt ”lärare, res er mot diskrimineringen”.

Deltagarna i de landsomfattande demonstrationerna krävde frigivning av Ali-Akbar Baghani, Mahmoud Beheshti Langroodi, Alireza Hashemi, Ismail Abdi, Rassoul Badaghi och Abdolreza Ghanbari som sitter frihetsberövade i Teherans ökända Evin-fängelse och Gohardasht (Rajaii Shahr) fängelset i staden Karaj.

Förutom i huvudstaden Teheran hölls regimkritiska demonstrationer utanför utbildningsministeriets lokala kontor eller guvernörens kontor i städerna Sanandaj, Marivan, Saqqez, Sardasht, Kermanshah, Esfahan, Shiraz, Hamedan, Mashhad, Torbat Heydarieh, Rasht, Sari, Ahwaz , Khorramshahr, Tabriz, Jiroft, Qom, Karaj, Qeer, Karzin, Bandar Gaz, Bandar Torkeman, Agha Ghola och Ali-Abad.

Iranska regimen svarade med att sätta in kravallpolis och civilklädda agenter från Basij-milisen och underrättelsetjänsten, framförallt i huvudstaden Teheran. Enligt uppgifter till FFFI arresterade regimens säkerhetsorgan en ung fotograf i huvudstaden när han tog bilder från lärarnas protest.

En högt uppsatt tjänsteman för regimens utbildningsministerium erkände i augusti i år att myndigheterna håller kvar över 1000 lärare i fängelser runtom i landet efter senaste tidens lärarprotester.

Mostafa Nasseri kungjorde denna chockerande statistik genom att hänvisa till regimens fängelseorganisation.