Nukleärt

Iran utesluter lång frysning av sitt kärnteknikprogram

Prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, tuffade till regimens röda linjer för ett acceptabelt kärnteknikavtal med världens sex stormakter, rapporterar internationella medier på tisdagen genom att hänvisa till hans tal under dagen som sändes direkt av regimens statliga television.

Under sitt tal på tisdagen betonade Khamenei att han inte skulle acceptera någon frysning av regimens känsliga kärnteknikarbete under längre perioder. Han uteslöt också utländska inspektioner av iranska militäranläggningar samt krävde att samtliga sanktioner mot Iran ska hävas med omedelbar verkan när en slutgiltig överenskommelse har undertecknats mellan parterna. Khamenei påpekade dessutom att det är helt uteslutet att Internationella atomenergiorganet (IAEA) ska ansvara för att kontrollera om Iran fullföljer sina åtaganden.

De hårda kommentarerna från prästerskapets högsta andlige ledare, som har slutordet i samtliga frågor i Iran, kom med knappt en vecka kvar av tidsfristen för att nå en slutgiltig överenskommelse med den så kallade P5+1-gruppen (eller E3/EU+3), bestående av USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Ryssland och Tyskland.

”Alla ekonomiska och finansiella sanktioner samt straffåtgärder mot Irans banker implementerade av antingen FN:s säkerhetsråd, amerikanska kongressen eller administrationen måste hävas omedelbart efter att ett avtal har undertecknats”, sade Khamenei enligt hans hemsida.

”Först efter ett sådant steg kommer Iran att börja fullfölja sina åtaganden”, sade han och tillade att ”resten av sanktionerna måste lyftas inom förnuftsenliga tidsperioder.”

”Iran accepterar inte det konstiga upplägget för hävande av sanktioner som föreslagits av USA i tidigare förhandlingsomgångar,” sade Khamenei och underströk att ”ett hävande av sanktionerna får inte vara beroende av Irans genomförande av sina åtaganden.”

”Vi vill att de grymma sanktionerna ska hävas, det har vi sagt från början”, sade Khamenei och tillade ”du kan inte be oss att fullfölja våra åtaganden och vänta på IAEA:s bekräftelse för att sanktionerna ska hävas. Vi är helt emot detta.”

Khamenei lovade också att regimen skulle upprätthålla ett aktivt kärnteknikprogram, som han sade var ämnad för fredliga ändamål. ”Frysa Irans forskning och utveckling under en lång tid som 10 år eller 12 år är inte acceptabelt”, sade han.

Khameneis kommentarer går emot flera punkter i det politiska ramavtal som USA offentliggjorde och som parterna hade kommit överens om den andra april enligt flera internationella rapporter.