Nyheter

Ramavtal mellan iranska regimen och världsmakterna klar

Efter åtta dagar av förhandlingar har iranska regimen och världens sex stormakter kommit överens om ett ramavtal kring prästerskapets kärnteknikprogram, det rapporterar flera internationella medier.

EU:s utrikespolitiske chef Federica Mogherini och iranska regimens utrikesminister Javad Zarif tillkännagav detta i en gemensam presskonferens i Lausanne under torsdagen.

Iranska regimen åtar sig under ramavtalet att minska antalet centrifuger med 75%, från 19000 installerade centrifuger till drygt 5000 anrikningsanläggningen i Natanz. Den åtar sig även att minska sitt lager av anrikat uran från ca 8 ton till 300 kg, rapporterar Guardian.

I utbyte går världsmakterna med på att lyfta amerikanska och europeiska kärnteknikrelaterade sanktioner samt samtliga FN:s sanktioner mot landet efter att ha verifierat att Iran håller sin del av avtalet.

”Ett slutligt avtal kommer inte att baseras på löften utan ska baseras på bevis”, säger USA:s utrikesminister John Kerry.

”I utbyte mot Irans samarbete, kommer vi att ge sanktionslättnader, i etapper. Om Internationella samfundet vid något tillfälle tror att Iran inte uppfyller kraven, kan sanktionerna återinföra”, tillade han i sin presskonferens från Lausanne.

”Iran har gått med på att tillåta övervakning från Internationella atomenergiorganet. Inspektörerna kommer att kunna övervaka [iranska] anläggningarna i minst 20 år. Detta kommer att skydda mot att flytta dessa material till någon hemlig plats eller anläggning, sade Kerry.

USA:s president sade i sitt tal att många nyckeldetaljer kommer att redas ut under de kommande tre månaderna. Och något slutgiltigt avtal kommer inte att finnas förrän alla detaljer är lösta.

Han sade vidare att detta är bästa sätt att stoppa iranska regimen från att tillverka kärnvapen och att ett slutgiltigt avtal med Iran som omfattar de begränsningar som nämnts idag ska gälla i 10 år. Han försäkrade i sitt tal att världen kommer att upptäcka om Iran fuskar.

Han framhöll också att dagens ramavtal inte är slutet utan nu kommer förhandlingarna att fortsätta fram till 30 juni för att komma överens om de tekniska detaljerna för det ramavtal som parterna kom överens om idag. Ett slutgiltigt avtal ska vara fastställt senast 30 juni..