Mänskliga Rättigheter

FN:s Iran-rapportör får förnyat mandat

FN:s MR-råd röstade på fredagen för att förlänga FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmad Shaheeds mandat med ytterligare ett år. Resolutionen antogs av rådet med 20 röster för, 11 emot och 16 nedlagda röster.

Beslutet kommer efter att både FN:s Iran-rapportör samt generalsekreterare uttryckt oro över en alarmerande ökning av antal avrättningar i Iran och Rohanis misslyckande att leva upp till sina ”löften”.

Brittiska utrikesdepartementet välkomnar beslutet i ett uttalande på fredagen där det också uppmanar iranska regimens regering att inleda en konstruktiv dialog med Dr Shaheed och bevilja honom inresetillstånd så att han kan besöka landet.

”Vi är fortfarande oroade över situationen för mänskliga rättigheter i Iran, särskilt den ökade användningen av dödsstraff och pågående diskriminering av religiösa minoritetsgrupper, däribland bahá’íer och kristna. Vi beklagar [även] att den Islamiska republikens regering valde att avvisa en rekommendation från brittiska regeringen i samband med MR-rådets allmänna ländergranskningar (Universal Periodic Review) och valde endast att besvara en annan delvis”, skriver brittiska UD i sitt uttalande.