Mänskliga Rättigheter

FN:s MR-utredare fördömer människorättskränkningar i Iran

Dr Ahmed Shaheed, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran sade på torsdagen att iranska regimen tros ha avrättat minst 753 avrättningar människor i Iran förra året, vilket är den högsta siffran sedan 2002.

FN:s särskilde MR-rapportör för Iran uppmanade regimen i Teheran att annullera de lagar som begränsar press- och yttrandefriheten, frige 30 journalister och bloggare som för närvarande sitter frihetsberövade i regimens fängelser, stoppa satellitstörningar samt häva blockeringen av webbplatser.

Dr Ahmed Shaheed sade i sin årliga rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter som kom ut under torsdagen att [prästerskapets president] Hassan Rouhani har misslyckats med att skapa ett friare samhälle sedan han tog över presidentposten i landet i 2013.

Han uppmanade dessutom iranska regimens myndigheter att avskaffa dödsstraff för narkotikabrott och ungdomar i enlighet med internationell rätt samt att upprätthålla normer för rättvisa rättegångar.

”Ändringar av lagar och politik som undergräver eller kränker internationellt erkända rättigheter och normer bör få högsta prioritet”, sade Dr Shaheed som håller sitt årliga anförande inför FN:s råd för mänskliga rättigheter på måndagen.

Lagar som ”begränsar pressen, kriminaliserar yttrandefrihet, begränsar tillgången till information samt ger upphov till fortsatta arresteringar av aktörer och medlemmar av utsatta grupper, däribland religiösa och etniska minoriteter i det civila samhället”, bör avskaffas, sade han.

Dr Ahmed Shaheed, tidigare utrikesminister i Maldiverna, har inte tillåtits besöka Iran trots flera ansökan om att få besöka landet för att kunna utreda situationen för mänskliga rättigheterna i enlighet med sin mandat. Hans rapport bygger på intervjuer med dussintals människor kontaktade i Iran och exiliranier i Västeuropa.

”Journalister som arresteras eller åtalas har ofta blivit anklagade för kontakter med utländska medier och är till synes mål för regimen på grund av sin kritik av regeringschefer eller för att ha diskuterat känsliga politiska frågor … Blockering och filtrering av webbplatser fortsätter att vara alltid närvarande och det är tydligen flera myndigheter som ligger bakom detta beslut”, säger FN:s MR-expert.

FN:s särskilde rapportör för Iran uttryckte också oro över flera lagförslag som ”ytterligare förvärrar situationen för mänskliga rättigheter” i Iran genom att införa bestämmelser som kommer att ge regeringen ökat inflytande över pressen, det civila samhället, politiska organisationer och rättssamhället.