Motståndsrörelsen

NCRI varnar för attack mot Camp Liberty i Irak

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) varnade i ett uttalande på måndagen för en möjlig attack mot iranska flyktingar och medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI) bosatta i Camp Liberty i Irak.

Under de senaste dagarna har det varit en rad mycket misstänkta aktiviteter och rörelser mot Camp Liberty vilka påminner mycket om irakiska styrkors rörelser innan massakern i Camp Ashraf, den första september 2013, där 52 lägerinvånare dödades (VARNING FÖR STARKA BILDER), skriver NCRI i sitt uttalande.

”Tre milismän kom in i Camp Liberty under söndagen den 18 januari tillsynes för att besöka den irakiska kliniken inne i lägret för medicinsk behandling. Irakiska polisstyrkor stationerade utanför Camp Liberty har till uppgift att kontrollera identiteten hos de personer som vill komma in i lägret och vända bort alla som inte bor där. Men just i detta fall släppte irakiska polisen in männen utan större problem. De tre personerna bar militära uniformer men var varken från irakiska militären eller irakisk polis. Deras utseende och det faktum att de hade skägg visar att männen med största sannolikhet tillhör någon milisgrupp”, tillägger NCRI i sitt uttalande.

camp-liberty-20150119

Ett bulvanföretag som tillhör iranska regimens revolutionsgarde och som arbetar i Bagdads flygplatsområde strax söder om Camp Liberty, tog bilder och video från olika delar av lägret med hjälp av en kran under måndagen den 19 januari, dagen efter tre okända milismän besökte lägret.

NCRI varnade för en möjlig attack mot försvarslösa flyktingar i Camp Liberty som åtnjuter statusen skyddade personer under fjärde Genèvekonventionen och som av FN anses vara asylsökande.

NCRI uppmanade USA:s regering och FN att agera i enlighet med sina upprepade löften beträffande Liberty-invånarnas välbefinnande och säkerhet samt agera omedelbart genom att vidta nödvändiga åtgärder i detta avseende.