Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

62-årig lärare dömd till döden i Iran för opposition mot regimen

Iranska regimens så kallade rättsväsende har dömt politiska fången Arjang Davoudi till döden för hans motstånd till prästerskapets religiösa envälde, visar uppgifter från Iran som FFFI har tagit del av tidigt på måndagsnatten.

Arjang Davoudi har redan avtjänat 10 år av ett tidigare fängelsestraff för samma godtyckliga brott.

Davoudi, en 62-årig lärare, greps av regimens säkerhetsstyrkor i oktober 2003 och dömdes först till 15 års fängelse för regimkritiska aktiviteter. Hans straff förlängdes senare med ytterligare fem år till 20 års fängelse.

Under de senaste tio åren i regimens fängelse har han,enligt uppgifter, blivit utsatt för tortyr och övergrepp. Han har dessutom fått spendera långa tider i isoleringscell samt nekats läkarvård trots försämrad hälsa.

FFFI uppmärksammade hans fall i en nyhet i september 2010 och uppamande regeringen samt MR-organisationer till att vidta brådskande åtgärder för att rädda hans liv efter hans 50 dagarlånga hungerstrejk i protest mot den omänskliga behandlingen mot honom i regimens fängelser.

Ansvariga inom iranska regimens fängelsemyndighet i staden Bandar Abbas, har sagt till honom att han snart ska flyttas till [ett fängelse i] Teheran, enligt uppgifterna till FFFI.

”Detta bör tolkas som ett första steg mot att verkställa hans avrättning”, varnar FFFI:s vice ordförande, Mojtaba Ghotbi, och uppmanar samtidigt UD och regeringen till att verka för att stoppa ökade antal avrättningar i Iran.