Nyheter

Ny lag i Iran kriminaliserar födelsekontrollmetoder

Iranska regimens lagstiftare godkände en proposition på tisdagen som kriminaliserar preventivmetoder i syftet att öka landets befolkning, rapporterade prästerskapets nyhetsbyrå ISNA.

106 lagstiftare av 207 röstade för lagförslaget, som innebär två till fem års fängelsestraff för dem som dömts för att ha genomfört vasektomi och äggledarna ligeringar. Motståndare till propositionen varnar för att det kan leda till att iranier söker sig till åtgärder utanför sjukvården vilken kan vara farliga.

Cirka 100000 personer genomgick preventivmedel kirurgi i Iran förra året.

Efter en kraftig minskning av barnafödande i landet vill iranska regimens myndigheter att snabbt öka Irans population från 75 till 150 miljoner.

I maj beordrade iranska regimens högsta andlige ledare Ali Khameni, prästerskapets tjänstemän att vidta åtgärder för att
uppmuntra iranier att gifta sig i yngre åldrar och skaffa fler barn för att främja den nationella utvecklingen.

För tjugo år sedan införde iranska regimen en politik som skulle minska barnafödandet i landet. Man tillhandahöll bland annat preventivmedel till befolkningen samt erbjöd familjeplanering för de nygifta paren.

Fertilitetsgraden i Iran, med 77 miljoner invånare, sjönk till 1,6 barn per kvinna året 2012 jämfört med 6,4 tre decennier tidigare, enligt FN:s uppgifter.

Efter det försämrade ekonomin i synnerhet efter kriget med Irak mellan åren 1980-1988, skrotade iranska regimen incitament för större familjer. En majoritet av iranierna valde då att skaffa mindre antal barn.