Nyheter

Khamenei efterfrågar äktenskaps- och babyboom i Iran

Iranska regimens högste ledare Ali Khameni har beordrat tjänstemän att vidta åtgärder för att uppmuntra iranier att gifta sig i yngre åldrar och skapar fler barn, till förmån för den nationella utvecklingen.

Khamenei utfärdade ett dekret om ”befolkningspolitik” som publicerades på hans officiella hemsida idag.

Med tanke på befolkningens roll för landets utveckling måste ”omfattande ekonomiska, sociala, kulturella planeringen, ” ske i linje med befolkningspolitik”, skrev Khamenei och manade tjänstemän att med ”omsorg, snabbt och beslutsamhet ” ta till nödvändiga åtgärder.”

Fertilitetsgrad i Iran, med 77 miljoner invånare, sjönk till 1,6 barn per kvinna år 2012 från 6,4 tre decennier tidigare, enligt FN: s uppgifter.
Efter det försämrade ekonomin, efter kriget med Irak, 1980-1988, skrotade Iran incitament för större familjer. Majoritet av iranska valde att skapa mindre antal barn.

Khameneis 14-punktdokument ber tjänstemännen att undanröja hinder för äktenskap och uppmuntra till större familjer genom att bistå med kostnader för förlossning och manliga fertilitetsbehandlingar. Det ber också för att stärka familjen genom att inrätta rådgivningsprogram, och för att främja en iransk-islamisk livsstil över en västerländsk stil.

Utomäktenskapligt sex är olagligt i den islamiska republiken. Vidare misstänker myndigheterna att många iranier har sex utom äktenskapet, trots att det är olagligt. Iranska tjänstemän uppmuntrar äktenskapet som ett sätt att bevara moralen och har uttryckt oro för att den genomsnittliga äktenskapsåldern stiger.
Antalet skilsmässor har uppgång med 3,4 procent under det senaste persiska året som avslutades i mars, sade Ali Akbar Mahzoun, chef för regimens riksorganisation för folkbokförings tidigare denna månad.

Mer än vart fjärde äktenskap i Iran slutar med skilsmässa. Enligt en tidigare statistisk från april.

Konservativa tjänstemän skyller ökande skilsmässor på iraniernas tillgång till västerländska medier, inklusive satellit-tv, som de anklagar för förökningen av ”moraliskt fördärv.”

Det rapporterades tidigare att myndigheterna ha anställt 150 000 hälsoarbetare för att gå från dörr till dörr och uppmuntra till barnalstring,