Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Int. påtryckningar stoppar avrättningen av fyra kurdiska politiska i Iran

Enligt uppgifter till FFFI på söndagen har iranska regimen stoppat avrättningen av fyra kurdiska politiska fångar tills vidare på grund av internationella påtryckningar. Jamshid Dehghani och hans yngre bror Jahangir Dehghani, Hamed Ahmadi, och Kamal Molayee har enligt uppgifter flyttats till Ghezel-Hesar-fängelset.

FFFI varnade i ett pressmeddelande sent på lördagen att de fyra polistiska fångarn astod inför omedelbar avrättning och uppmanade regeringen samt UD att agera för att stoppa avrättningarna i Iran. Även Amnesty International har uppmärksammat deras öde och manat iranska regimens myndigheter att stoppa dessa avrättningar.

Medan internationella insatser verkar ha skjutist upp avrättningen av de kurdiska politiska fångarna på obestämd tid så avrättade regimen två andra politiska fångar från Irans sunnimuslimska arabminoritet i hemlighet.

FFFI som tidigare hade rapporterat om deras öde fördömde deras avrättning i starkaste ordalag och uppmanade till ökade tryck på iranska regimen för att stoppa alla avrättningar i Iran, i synnerhet de politisk motiverade avrättningarna i landet.