Nyheter

”Död åt Europa” nya slagordet från fredagsbönen i Iran

Prästerskapet iscensatte på fredagen en massiv statlig kampanj mot EU genom flera hotfulla uttalanden från dess representanter med anledning av Europaparlamentets senaste resolution mot iranska regimens människorättskränkningar.

Under fredagsbönen i Teheran skanderade åhörarna ”död åt Europa” (Video) efter att böneledaren gått till hårt angrepp mot EU för EP:s senaste resolution mot iranska regimens MR-kränkningar. Böneledaren, Ali Movahedi-Kermani, tillade att resolutionen visar att ”Europa är USA:s slav och saknar förmågan att fatta självständiga beslut utan gör precis det som man blir tillsagd av USA.”

”De borde verkligen skämmas, det är höjden av hyckleri. Vilka främmande krav, vilka främmande anklagelser att påstå att mänskliga rättigheter kränks i Iran”, tillade Ali Movahedi-Kermani under sitt tal. Han anklagade FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmad Shaheed, för en anti-iransk figur och ”gratulerade iranska regimen för att man inte släpper in en sådan figur in i landet.”

Han rättfärdigade iranska regimens användning av avrättningar som ett sätt att skapa rättvisa och tillade att ”sharialagar är nödvändiga för ett rättviss samhälle.”

Detta är första gången som iranska regimen tillåter slagord riktade mot EU och Europaparlamentet under fredagsbönen.

Europaparlamentet uttryckte i en resolution på torsdagen sin allvarliga oro över människorättssituationen i Iran med ”fortsatt, systemisk kränkning av grundläggande rättigheter” i landet, och uppmanade medlemsländerna att ” främja mänskliga rättigheter i alla sina förbindelser med Iran.”

Resolutionen uppmärksammar särskilt iranska regimens bristande samarbete med FN: s organ för mänskliga rättigheter, inklusive förnekandet av visum till FN: s särskilda rapportör för Iran. EP:s resolution uppmanade även till ”frigivning av alla fängslade människorättsförsvarare, politiska fångar, fackföreningsmedlemmar, aktivister och de som fängslats efter 2009 års presidentval.

Iranska regimens tjänstemän reagerade ilsket på resolutionen. En högt uppsatt iransk lagstiftare kritiserade resolutionen som ”flagrant inblandning i Irans inre angelägenheter.”

”Europaparlamentet är under vanföreställningar. De frågor som tas upp av Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor betraktas som flagrant inblandning i internationella frågor som berör Iran, och därför ogillas och fördöms”, sade Alaeddin Boroujerdi, ordförande i Majlis nationella säkerhets- och utrikesutskott på torsdagen.

Han konstaterade vidare att förslaget till resolution ligger i linje med den israeliska regimens anti-Iran politik i syftet att bromsa EU:s interaktion med den sittande iranska regeringen.