Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran kräver internationell beröm för avrättningar mot narkotikabrott

Mohammad Javad Larijani, chef för iranska regimens högsta råd för ”mänskliga rättigheter” kritiserade världssamfundet på tisdagen för att det inte berömmer Irans insatser mot narkotikasmuggling som sker genom ökade antal avrättningar för narkotikabrott och istället fördömer landet för dessa övergrepp.

”I stället för att prisa Iran för den kraftiga ökningen av antalet avrättningar och berömma landet för dess resoluta åtgärder i syfte att bekämpa narkotikasmuggling har internationella samfundet tyvärr utnyttjat dessa för att inleda en MR-offensiv mot Iran”, sade Mohammad Javad Larijani i kommentarer till regimens engelskspråkiga nyhetsbyrå Tasnimnews, som kontrolleras av Quds-styrkan, revolutionsgardets paramilitära utlandsstyrka.

”Det är uppenbart att en sådan offensiv inte har någon grund i de mänskliga rättigheterna utan deras främsta syfte är att rikta sig mot [vår] lag om vedergällning”, tillade han och beskrev denna hänsynslösa lagstiftning som en lag som räddar ”liv”.

Larijanis krav på internationella samfundet kommer samtidigt som 162 personer har blivit avrättade i Iran sedan början av 2014, de flesta för narkotikarelaterade brott. Javad Larijanis bror, Sadeq Larijani, är chef för iranska regimens så kallade rättsväsende. Han finns med på EU:s sanktionslista över iranska tjänstemän som är ansvariga för grova kränkningar av iranska folkets mänskliga rättigheter.

Den mäktiga paramilitära styrkan, revolutionsgardet, är känd för att bedriva omfattande nätverk för narkotikasmuggling till och genom Iran i syfte att bland annat finansiera sina repressiva insatser mot regimkritiker och folkliga demonstrationer men även för att kunna genomföra regimens illasinnade politik i utlandet.