Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s MR-experter oroade över ökade antal avrättningar i Iran

FN:s människorättsexperter kallade på onsdagen för ett omedelbart stopp för avrättningar i Iran som ökat dramatiskt under de senaste veckorna, rapporterar New York Times och hänvisar till ett gemensamt uttalande från Dr Ahmed Shaheed, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, och Christof Heyns, FN:s särskilde rapportör för summariska avrättningar.

Experterna konstaterar i sitt uttalande att den mer moderata tonen kring människorättsfrågor som hörs från Iran sedan Hassan Rohani kom till makten förra året har ännu inte någon inverkan på landets straffpraxis.

Som FFFI kunde rapportera nyligen genomförde iranska regimen 40 avrättningar genom hängning under årets två första veckor. Amnesty International rapporterade om samma siffror i ett uttalande den 16 januari och konstaterade att 33 av dessa avrättningar hade verkställts enbart under förra veckan.

Dr Ahmed Shaheed sade att ”de hängningar som Iran har genomfört sedan början av året följer på avrättningen av 625 personer under 2013 bland dem 28 kvinnor och ett antal politiska fångar- Detta är en ökning med över 100 registrerade avrättningar jämfört med året iannan.”

Experterna noterar att iranska regimen avrättade fångar främst för påstådda narkotikabrott medan en del av offren anklagades för brott mot landets säkerhet. ”Men dessa brott når inte upp till kriterierna för tillämpning av dödsstraff fastställa i internationell rätt som säger att dödsstraff bör begränsas enbart till de mest allvarliga brotten vilket innebär avsiktliga mord”, sade Mr Heyns.

Det höga antalet avrättningar i Iran gör att landet hamnar på andra plats, strax efter Kina, på listan över de länder som avrättar flest personer.