Motståndsrörelsen, Nyheter

Protestaktioner mot missilattacker mot exiliranier i Camp Liberty

FFFI:s medlemmar, svenska anhöriga till invånarna i Camp Liberty och sympatisörer till iranska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) deltog i protestaktioner på Mynttorget i Stockholm och Kungportsplatsen i Göteborg på fredagen för att protestera mot den oprovocerade attacken mot försvarslösa lägerinvånare i Camp Liberty, Irak, den 26 december.

Kl 21.15 lokaltid besköts Camp Liberty, hemvist för över 3000 medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin, nära Bagdads internationella flygplats med 20-tal raketer. Tre lägerinvånare dödades och över 70 skadades däribland flera allvarligt.

I en sällsynt kommentar till Reuters tog Wathiq al-Batat, befälhavare för milisgruppen al-Mukhtar armén, på sig ansvaret för torsdagens attack mot medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin i Camp Liberty och sade att hans grupp hade skjutit 20 Katyusha-raketer och granater mot lägret.

Torsdagens attack var det fjärde av sitt slag mot Camp Liberty och en i raden av flera dödliga attacker mot iranska oppositionsmedlemmar bosatta i Irak, i lägren Camp Ashraf och Camp Liberty, sedan USA lämnade över säkerhetsansvaret för dessa läger till irakiska regeringen under premiärministern Nouri al-Maliki. Amerikanska och multinationella styrkor i Irak erkände lägerinvånarna som skyddade personer under fjärde Genèvekonventionen i skriftliga avtal och FN:s flyktingorgan har erkänt lägerinvånarna som asylsökande för förflyttning till tredje länder.

Men trots att lägerinvånarna har rätt till internationell skydd och garanterad säkerhet och välbefinnande så har de blivit utsatta för flera dödliga attacker under irakiska regeringens direkta insyn och dess samarbete med iranska regimen. Irakiska väpnade styrkor och irakiska milisgrupper under stöd av prästerskapet i Iran har under de upprepade attacken dödat över 100 lägerinvånare och skadat över tusen. Men internationella samfundet och främst USA och FN:s Irakmission har vägrat att agera i enlighet med sina internationella skyldigheter och tittat på passivt när Nouri al-Malikis regering har omvandlat Camp Ashraf och Camp Liberty till ett dödsfält för dess invånare.

Torsdagens missilattack mot Camp Liberty fördömdes av USA, FN:s Irakmission och FN:s flyktingorgan (UNHCR) men det finns fortfarande inga tecken på konkreta handlingar från världssamfundet för att förhindra kommande attacker och säkerställa lägerinvånarnas välbefinnande och säkerhet. Detta trots att många av de tidigare attackerna hade kunnat förhindras och liv hade kunnat räddas om internationella samfundet agerat i enlighet med sina skyldigheter och inte viftat bort de ständiga hoten mot lägerinvånarna som obetydliga.

Deltagarna under fredagens demonstration på Mynttorget i Stockholm protesterade mot svenska regeringens skamliga tystnad i detta avseende och kritiserade utrikesdepartementet för att ha ignorerat Sveriges ansvar när det gäller att se till att internationella lagar och konventioner som reglerar asylsökandes och skyddade personers fri- och rättigheter efterlevs och respekteras.

Deltagarna krävde att utrikesminister Carl Bildt fördömer torsdagens attack mot Camp Liberty-invånarna, vilka åtnjuter statusen skyddade personer under fjärde Genèvekonventionen, i starkaste ordalag. De uppmanade utrikesministern att agera i både EU och FN för lämpliga åtgärder i syfte att tvinga den irakiska regeringen att fullfölja sina internationella åtaganden när det gäller Liberty-invånarnas säkerhet och skydd.

Deltagarna uppmanade även den svenska regeringen och UD att använda Sveriges starka röst i internationella sammanhang för främjande av mänskliga rättigheter för att pressa irakiska regeringen att upprätthålla internationella humanitära normer i sin behandling av Liberty-invånarna och acceptera lägerinvånarnas krav på minimisäkerhet i Camp Liberty, fram till att samtliga lägerinvånare har hittat nya hem i tredje länder.

Se bilder från dagens demonstration här …