Motståndsrörelsen, Nyheter, Pressmeddelande

FFFI välkomnar en ny chef för FN:s Irakmission

MalikiAndKobler
Martin Kobler, (v)chef för FN:s Irakmission, är en av orsakerna till att Camp Liberty omvandlats till ett dödsfält för dess invånare.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon meddelade på måndagen att Martin Kobler,  generalsekreterarens särskilda representant för Irak och tillika chef för FN:s Irakmission (UNAMI), kommer att ta över ansvaret för FN:s mission i Kongo.

Det betyder att Martin Kobler inte får förnyat förtroende för att leda FN:s insatser i Irak och att en ny särskild representant för landet ska utses innan juli när Koblers mandat är över officiellt.

Martin Kobler har under sin tid i Irak fått utstå hård kritik från irakiska organisationer för sitt otillräckliga engagemang inför irakiska premiärministerns aktiva försök att centralisera makten och dess diktatoriska metoder att tysta oppositionen.

Martin Kobler har också fått hård internationell kritik för sitt sätt att sköta den humanitära kris som irakiska regeringen skapat i Camp Liberty och Camp Ashraf, hemvist för iranska oppositionsmedlemmar i Irak, på begäran av iranska regimen.

Invånarna i Camp Ashraf och Camp Liberty har på senare tid krävt Martin Koblers avgång eftersom han har ständigt ignorerat irakiska regeringens inhumana restriktioner och attacker mot lägerinvånarna och istället lagt hela ansvaret för Iraks kränkningar på invånarna själva.

Under Koblers tid har över 50 lägerinvånare dödats i två blodiga attacker av irakiska väpnade styrkor mot Camp Ashraf och en missilattack mot Camp Liberty utförd av irakiska milisgrupper som stöder iranska regimens högsta andlige ledare, Ali Khamenei.

Taher Boumedra, en tidigare tjänsteman vid FN:s Irakmission som avgått i protest mot Koblers agerande i Ashraf-frågan, avslöjade under en konferens i Geneve i torsdags där han även presenterade sin nya bok, ”Ashraf, den oberättade historien”, att Martin Koblers verkliga agenda sedan han kom till Irak var att stänga Camp Ashraf och tillintetgöra iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, vars medlemmar bodde i Camp Ashraf , i syfte att tillfredsställa iranska regimens begäran.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) skrev i ett pressmeddelande den femte april i år att ”ett nästa steg för att säkerställa Liberty-invånarnas skydd är att utse en ny särskild representant för Camp Liberty-frågor då Martin Kobler, chef för FN:s Irakmission, är en av orsakerna till att Camp Liberty omvandlats till ett dödsfält för dess invånare.”