Motståndsrörelsen

Internationell konferens i Genève: UNHCR måste försvara invånarna i Camp Liberty

FFFI – Genève, medlemmar av Förenade Föreningar för ett Fritt Iran deltog i en internationell konferens på onsdagen i Genève där framstående politiska personligheter och människorättsförsvarare uppmärksammade den osäkra situationen för över 3000 invånare i Camp Liberty utanför Bagdad efter att deras läger besköts med över 30 raketer tidigare denna månad.

Sju lägerinvånare dödades och mer än 50 skadades under terroristattacken mot Camp Liberty, hemvist för medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI), som ingår i Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), en bred koalition av iranska oppositionsgrupper och personligheter som kämpar mot prästerskapets envälde för ett fritt och demokratiskt Iran.

NCRI:s valda-president Maryam Rajavi betonade i sitt anförande under konferensen i Genève att FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har ett ansvar att skydda invånarna Camp Liberty. ”Det är viktigt att UNHCR sätter genast på sin agenda initiativet att återvända lägerinvånarna till Camp Ashraf, som är en plats med relativ säkerhet, tills en vidareplacering av invånarna i tredje länder”, sade Maryam Rajavi.

Konferensen kom i en tid då ledaren för en nybildad shiitisk milisgrupp i Irak Mukhtar Army som får stöd av iranska regimens Quds-styrka tog på sig raketattacken tidigare denna månad och hotade samtidigt med att genomföra ytterligare attacker mot Camp Liberty i nära framtid, enligt Associated Press (AP) på tisdagen.

Maryam Rajavi varnade att prästerskapets styre som står inför oåterkalleliga kriser skulle göra allt för att begå en massaker av mycket större skala än attacken mot de försvarslösa invånarna i Liberty, den nionde februari.

Lägerinvånarna tvingades under hot om möjliga framtida attacker lämna sitt tidigare hem i Camp Ashraf och flytta till Camp Liberty efter att FN:s Irakmission (UNAMI) och irakiska regeringen undertecknade ett samförståndsavtal i slutet av 2011,

Enligt avtalet samt upprepade löften från UNAMI:s chef Martin Kobler mötte Camp Liberty kraven på minimum levnadsstandarder och invånarna skulle vara säkrare. Dessutom skulle UNHCR snabbt bedöma lägerinvånarnas flyktingstatus för en omedelbar vidareplacering i tredje länder. UNHCR har således erkänt lägerinvånarna som asylsökande och personer med särskilt skyddsbehov vars säkerhet garanteras i enlighet med internationella lagar.

”Lägerinvånarnas brådskande behov av skydd och säkerhet kräver att USA som är ansvarig för deras skydd [enligt tidigare personliga avtal med invånarna], antingen flyttar dem alla till Amerika och om detta inte är möjligt av praktiska skäl borde alla lägerinvånare omedelbart få återvända till Ashraf så att en vidareplacering till ett tredje land äger rum därifrån”, tillade Maryam Rajavi i sitt anförande.

Konferensen leddes av Genèves borgmästare och flera framstående politiska personligheter, människorättsförsvarare och schweiziska parlamentariker deltog i panelen och höll anföranden. Talare vid konferensen var bland andra guvernör Ed Rendell, ledare för Demokratiska partiet (1999-2001) och guvernör för Pennsylvania (2002-2011), Günter Verheugen, EU-kommissionär (1999-2009), John Bolton, USA:s förre detta ambassadör till FN, Patrick Kennedy, ledamot av amerikasnka kongressen (1995-2011), Ingrid Betancourt, tidigare colombiansk presidentkandidat, Sid Ahmed Ghozali, tidigare premiärminister i Algeriet, Eric Voruz, schweizisk parlamentsledamot, Jean Ziegler, medlem i Advisory Committee of the UN Human Rights Council samt Tahar Boumedra, tidigare högt uppsatt FN-tjänsteman i Irak och ansvarig för Camp Ashraf- och Camp Liberty-frågor i UNAMI för 3,5 år.

Talarna påpekade att den första förflyttningen från Camp Ashraf till Camp Liberty, som i bedömningar från FN:s professionella organ likställs ett fängelse, genomfördes mot lägerinvånarnas vilja genom att på FN:s vägnar ge tydliga löften för deras säkerhet och skydd. Men attacken den nionde februari visade tydligt att begreppet säkerhet och skydd i Liberty är ingenting annat än en hägring, och att prästerskapet har för avsikt att med hjälp av irakiska regeringen omvandla lägret till ett dödsfält.

Talarna påminde om att detta inte bara gällde 3100 försvarslösa flyktingars liv utan även FN:s trovärdighet och anseende som högsta internationella organ samt åtaganden från dess högsta ledning som står på spel.

Konferensen krävde även att chefen för UNAMI, Martin Kobler ska avgå omedelbart och att FN genast skulle utreda hans lömska agerande mot invånarna i Camp Liberty och Camp Ashraf med uppenbara tjänstefel, förvanskning av verkligheten och Camp Libertys verkliga levnadsstandard samt upprepade lögner och tomma löften.