Mänskliga Rättigheter

Iran- 23 avrättningar på två veckor

Prästerskapets regim i Iran har avrättat minst 23 människor genom hängning under de två senaste veckorna (sedan första oktober) enligt rapporter som FFFI har fått från olika källor.

Fyra ungdomar var avrättade genom hängning på onsdag morgon den 12 oktober i Shahin Shahr fängelset i centrala Iran. Ytterligare nio fångar var avrättade genom hängning i städerna Isfahan, Kerman, Sari och Semnan mellan den 2 och 11 oktober. Minst 10 andra fångar var avrättade i hemlighet under samma period i fängelserna i Gohardasht, Orumieh, Kerman och Khorin i Varimin, enligt inkomna rapporter.

Av rädsla för en upptrappning av folkliga uppror samt oroad över att folkliga protester från arabländerna ska spridas till Iran försöker prästerskapet desperat att med barbariska avrättningar skapa ett skräckvälde för att förhindra utbrott av folkliga protester i landet.

Därför uppmanar Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, den svenska regeringen, EU samt alla nationella och internationella människorättsorganisationer att vidta brådskande åtgärder för att omedelbart stoppa alla avrättningar i Iran.

läs mer..

Stoppa planerade avrättningar i Iran