Engagemang, Nyheter, Pressmeddelande

UD:s svar till FFFI ang. utrikesministerns möte med iransk delegation i New York

Följande är svaret från Anna Charlotta Johansson, pressekreterare hos Carl Bildt, av den 30 september 2011 beträffande frågor av Förenad Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) angående utrikesministerns möte med den iranska delegationen i New York som har kommit in till FFFI.

Svaret i sin helhet på frågor från FFFI av den 27 september 2011,

Hej,

Utrikesminister Carl Bildt genomförde ett stort antal bilaterala möten i samband med FN:s Generalförsamling i New York 20-23 september 2011. Irans utrikesminister Ali Akbar Salehi var en av dem som utrikesministern samtalade med i marginalen till Generalförsamlingens möte. Flera av EU:s utrikesministrar hade liknande samtal med den iranske utrikesministern. Sverige har, liksom övriga länder i EU, diplomatiska förbindelser med Iran och följaktligen diplomatiska kontakter med företrädare för landet. Vid dylika tillfällen framförs svenska och europeiska ståndpunkter i olika frågor.

UD publicerar inte offentligt rapporter om bilaterala samtal med andra stater. Svensk politik gentemot Iran är dock väl känd och mänskliga rättigheter var, som alltid, ett centralt tema i utrikesministerns diskussioner. Sverige har i samarbete med övriga EU-länder, genom uttalanden av EU:s Höga Representant Catherine Ashton, löpande uppmärksammat MR-situationen, liksom enskilda MR-fall, i Iran. Vi har bl.a. i kraftigast möjliga ordalag fördömt avrättningen av minderårige Alireza Molla-Soltani den 21 september (uttalande av HR Ashton den 22 september).

Hänvisningen till det stora antalet exiliranier i Sverige gjordes i samband med den stora oro som dessa, liksom Sveriges regering, hyser för den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

Mvh,

Anna Charlotta