Mänskliga Rättigheter

Iran avrättar i genomsnitt två personer per dag

Iran ökar användningen av dödsstraff och har avrättat i genomsnitt två personer per dag under första halvåret i år, säger människorätts-organisationer.

Organisationerna sade att deras påståenden är baserade på officiella siffror från Iran men även information från andra källor om avrättningar som sker i hemlighet, rapporterade brittiska tidningen, The Guardian på torsdag.

Iran har erkänt 190 avrättningar från början av 2011 till slutet av juni, enligt Amnesty International, men organisationen sade att de känner till minst 130 andra avrättningar.

Irans Human Rights Organisation, IHR, en oberoende icke-statlig organisation baserad i Norge, säger till The Guardian att de har registrerat 390 avrättningar sedan januari, varav två på torsdagen den sjunde juli.

Internationella Kampanjen för Mänskliga Rättigheter i Iran, ICHRI, en USA-baserad frivilligorganisation sade att deras register visar att Iran har genomfört 320 avrättningar med hänsyn till både avrättningar som aviserats av regeringen och de som sker i hemlighet.

IHR- och ICHRI-tjänstemän sade att deras organisationer hade fått sina rapporter om de icke-erkända avrättningarna från trovärdiga källor.

”Den kraftiga ökningen av avrättningar i Iran är ett tydligt budskap att staten inte tvekar att använda våld och tillämpar det, om än godtyckligt för att hålla fast vid makten”, berättar ICHRI:s verkställande direktör, Hadi Ghaemi , för The Guardian.

Iranska tjänstemän säger att avrättningarna var relaterade till narkotikahandel men oberoende observatörer ifrågasätter sanningshalten i detta påstående då åtminstone två politiska aktivister har blivit avrättade under första halvåret 2011.

Prästerskapet har vägrat att släppa in FN:s särskilda landsrapportör för Iran, en oberoende expert med uppdrag att undersöka människorättssituationen i landet efter ett beslut av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Tillsättningen som skedde officiellt i juni i år innebär att prästerskapets kränkningar och övergrepp i Iran kan nu för första gången sedan MR-rådets tillkomst 2006 kartläggas av en oberoende FN-expert.

Tidigare relaterad FFFI-artikel, FN:s människorättsorgan godkänner utredare för Iran