manif-sergels-21-okt-2022-utstallning-01

Utställning uppmärksammar regimens systematiska människorättsbrott och regimens president, Raisis inblandning i massaker på 30,000 politiska fångar 1988.