Demo-Stockholm-21-feb-2022-lagfor-ansvariga-for-1988-massaker-Iran-01

Lagför ansvariga för 1988 års massaker i Iran, kräver svensk- och exiliranier, Stockholm, Mynttorget, 21 feb 2022