Motståndsrörelsen, Nyheter

Dag 3 av världsmötet för ett Fritt Iran 2024: MR-brott och kräva regimen på ansvar

Temat för dag tre var brott mot mänskligheten i Iran och utkräva de ansvariga på ansvar. Framstående människorättsadvokater, tidigare FN-rapportörer, tjänstemän och domare samt oppositionsledaren Maryam Rajavi deltog och talade vid mötet. Andra talare var tidigare ministrar och parlamentariker från Europa, USA och Kanada. Flera anhöriga till regimens offer och sympatisörer till Folkets Mojahedin talade också vid mötet.

Det internationella samfundet måste agera för att stoppa den straffrihet som råder i Iran, sade talarna. De lyfte fram det allvarliga läget för mänskliga rättigheter och fördömde regimens förtryck och ökade avrättningar.

De betonade att de ansvariga för dessa människorättsbrott, framförallt för massaker på politiska fångar 1988, bör ställas inför rätta.

En möjlighet är att generalförsamlingen eller säkerhetsrådet inrättar en internationell tribunal för att åtala regimens ledare för historiska och nuvarande människorättsbrott, framhöll flera av talarna. De påpekade att det viktigaste under tiden är att skapa en internationell mekanism för att dokumentera och spara bevis på regimens människorättsbrott för den dag då ett åtal av regimledare är möjlig.

Några av talarna vid tredje dagen

Samtliga talare och utdrag från deras anförande går att läsa på Iranska nationella motståndsrådets (NCRI) utrikesutskott här.

Dag 3 av världsmötet för ett Fritt Iran 2024 diskuterar regimens MR-brott och att utkräva de ansvariga på ansvar.
Alain Vivien, tidigare minister fransk statssekreterare för europeiska frågor. Marit Nybakk, tidigare vicetalman i Stortinget. Gilles Paruelle, fransk jurist. Joachim Ruecker, tidigare ordförande för FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dr. Mark Ellis, expert på internationell straffrätt, verkställande direktör för International Bar Association. Keith Harper, USA:s tidigare ambassadör vid FN:s råd för mänskliga rättigheter. Senator Michael McDonald, kanadensisk senator. Senator Sam Brownback, tidigare amerikansk senator och ambassadör för internationell religionsfrihet. Professor Wolfgang Schomburg, tidigare tysk federal domare, tjänstgjorde som FN-domare för Rwanda och Internationella tribunalen för forna Jugoslavien. Alan Dershowitz, människorättsjurist och advokat. Ambassadör Zorica Maric-Djordjević, tidigare särskild representant för Montenegro vid UNHCR. Stanislav Pavlovschi, Moldaviens tidigare justitieminister och domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Dainius Puras, tidigare särskild rapportör om rätten till fysiska och mentala hälsa. Dr. Juan Garcés, Internationell jurist. Dr. Valeriu M. Ciucă, tidigare domare vid EU-domstolen. Dr. Tahar Boumedra, tidigare chef för FN:s Irakmissions kontor för mänskliga rättigheter och medgrundare till Londonbaserade organisationen, Rättvisa för offren för 1988 års massaker i Iran (JVMI).

Utdrag från Maryam Rajavis tal:

NCRI:s valda president och oppositionsledare Maryam Rajavi hedrade de som har kämpat och offrat sina liv för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Iran och sade:

Regimen styr med avrättningar och repression

”Iran leder världen i förtryck, bland annat genom att fängsla och tortera minst 500 000 människor av politiska skäl samt avrätta över 100 000 politiska fångar. Iran har också en av världens högsta antal avrättningar varje år. Förra året stod Iran för tre fjärdedelar av de registrerade avrättningarna globalt.”

Internationellt misslyckande har lett till MR-brott i Iran

”Bristen på internationellt ansvarsutkrävande för dessa brott har stärkt prästerskapet och uppmuntrat det att fortsätta spilla blod med straffrihet under de senaste fyra decennierna. Det inkluderar massakern på folket i Kurdistan. Avrättningarna på 1980-talet. Massakern 1988. Och den brutala kväsningen av proteströrelserna 2009, 2017-2018, 2019 och 2022, samt en serie terroroperationer och gisslantagningar av utländska medborgare.”

”FN:s oberoende utredningsgrupp har konstaterat att kväsningen av protesterna 2022 och den allmänna och institutionaliserade diskrimineringen av kvinnor och flickor i många fall utgjorde brott mot mänskligheten.”

”Målet för regimen är att sprida skräck och fördjupa förtrycket för att motverka protesterna och de iranska kvinnornas motstånd. Men regimen har misslyckats. Folkets Mojahedin och andra modiga kvinnliga frihetskämpar spelar en banbrytande roll som slutligen kommer att störta prästerskapets envälde (Velayat-e Faqih-regimen).”

Stoppa straffriheten och ställ regimen inför rätta

”Irans straffrätt är ett skrämmande bevis på regimen likgiltighet för mänskliga rättigheter. Den inkluderar bestraffningar som stening, amputation och tvångsblindning. Det finns tiotals brott som bestraffas med döden och tiotals andra som bestraffas med piskning.”

”Den iranska regimen har ett stort antal officiella institutioner ansvariga för förtrycket. Utöver dessa deltar även många statliga och icke-statliga organisationer i förtryckarapparaten. Det inkluderar statliga radio- och TV-kanaler, moskéer övervakade av Basij eller Khameneis påstådda välgörenhetsorganisationer, och särskilt regimens rättsväsende, som är fullständigt genomsyrat av förtryck och mord.”

”Låt mig betona följande, på uppdrag av det iranska folket och den iranska motståndsrörelsen, till FN och dess medlemsstater: Stoppa den straffrihet som regimens ledare i Iran åtnjuter. Khamenei, chefen för rättsväsendet och befälhavare för revolutionsgardet, är bland de värsta förövarna av brott mot mänskligheten och folkmord i samtida historia. Ställ dem inför rätta i en internationell domstol.”