demo-gote-2024-04-20-02

Göteborg, lördagen den 20 april 2024: Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), håller demonstration till stöd för iranska folkets frihetskamp.