PHOTO-2024-03-12-10

Ett svar på den överdrivna och mullavänliga titeln ”Förhöjd säkerhet när film om Mujahedins svenska barn visas i Stockholm”. Dagens Nyheter den femte mars.