DN-2

Ett svar på den överdrivna och mullavänliga titeln ”Förhöjd säkerhet när film om Mujahedins svenska barn visas i Stockholm”. Dagens Nyheter den femte mars.