Folkliga protester, Nyheter

Iran: Folket förkastar regimen med en massiv bojkott av parlamentsval

Iranska folket bojkottade helt regimens skenval till parlamentet och expertrådet igår. Inför fredagens skenval bedrev motståndsenheter knutna till den demokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), en massiv kampanj i hela landet där man uppmanade till bojkott. De ledde kampanjen med budskapet ”det är inte tid för val, det är dags för revolution” till stöd för det folkliga uppror som pågår i landet.

Motståndsenheternas massiva kampanj mot regimens skenval över hela landet

Deras videoklipp visar tomma vallokaler i Teheran och flera andra storstäder. Valdeltagandet i Teheran beskrivs som mycket lägre än 2020, enligt uppgifter till FFFI. Rapporter från 215 städer från Irans samtliga 31 provinser tyder på massiv bojkott av aldrig tidigare skådad omfattning, skriver NCRI i ett uttalande igår.

”Det faktiska valdeltagandet i regimens val är 8,2 %, vilket motsvarar fem miljoner människor.” Det avslöjar Folkets mojahedins sociala nätverk i Iran, den största oppositionsgruppen i NCRI, i ett uttalande på lördagen.

Även utländska journalister som fått tillstånd att bevaka fredagens skenval rapporterar om en folklig bojkott. Regimen brukar bussa utländska journalister till de vallokaler där den förväntar eller har skapat långa köer för att ge sken om ett stort valdeltagande.

”Vallokaler gapade tomma i hela landet. Denna landsomfattande bojkott bekräftar återigen att det iranska folket förkastar prästerskapets religiösa envälde i sin helhet. Världen kan nu se att de strävar och kämpar för en demokratisk och sekulär republik”, sade FFFI:s EU-representant, Massud Kiani.

Iranska oppositionsledaren: regimen svagare efter folkets rungande nej

NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, gratulerade det iranska folket i ett uttalande på fredagen. Hon prisade också deras beslutsamhet och vilja att bojkotta regimen och dess bedrägliga val.

Hon beskrev fredagens massiva bojkott som ett ”rungande nej” till diktatur och det iranska folkets röst för att störta prästerskapets envälde, som har usurperat makten och kränkt folkets rätt till suveränitet.

”Det råder ingen tvekan om att [den högste ledaren] Khamenei och prästerskapets envälde är i en svagare position efter detta skenval. Regimens slut kommer nu allt närmare”, sade Maryam Rajavi och tillade.

”I ett sådant läge är valfusk varken hållbart eller effektivt. Det kommer endast leda till mer skam och är ytterligare ett hån mot folket. Iranska folkets avgörande ’nej’ är ett tecken på de uppror som ekar över hela landet idag och som förebådar den religiösa fascismens störtande.”

Desperat försök att blåsa upp valdeltagandet

Regimen förlängde tidsfristen med flera timmar i ett desperat försök att kunna tillkännage ett stort valdeltagande. Den mobiliserade också medlemmar från revolutionsgardet, dess basij-milis och andra säkerhetsstyrkor och bussade dem till vallokaler, framförallt i Teheran.

Regimen tog dessutom bort kravet på id-handlingar vid röstande och väljare fick även identifiera sig med födelsebevis utan bild. Det kommer också rapporter om handel med röster på flera håll i landet. Regimens olika fraktioner köper och säljer röster för mellan fem till 25 miljoner rial (cirka 1200 och 6200 svenska kronor), enligt rapporter.

Regimen gör allt i sin makt för att kunna dölja folkets massiva bojkott av fredagens skenval och tillkännage ett stort valdeltagande.

Faktaruta

Samtliga val i Iran är skenval i verkligheten då endast kandidater som är trogna prästerskapets styre och som förkastar sig den högste ledaren, Khameneis absoluta makt, får delta. Väktarrådet vars ledamöter väljs direkt och indirekt av den högste ledaren granskar och måste godkänna samtliga kandidater.

Väktarrådet diskvalificerade många regimtrogna kandidater inför årets val inte minst regimens tidigare president, Hassan Rouhani, som inte fick ställa upp i valet till expertrådet.

Fredagens skenval till parlamentet och expertrådet ses som ett försök från Khamenei att konsolidera sin egen makt ytterligare medan prästerskapets envälde utmanas av växande folkligt missnöje och fortsatta uppror.