Arghavan-Fallahi-Nasim-Gholami

Arghavan Fallahi och Nasim Gholami Simiyari sitter i Evin-fängelsets kvinnoavdelning utan dom sedan regimens säkerhetsstyrkor arresterade dem i november 2022 för samröre med den demokratiska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).

Arghavan Fallahi och Nasim Gholami Simiyari,