Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen

Iran: långa fängelsestraff för sympatisörer till den demokratiska oppositionen, Folkets mojahedin

Iranska regimen ökar förföljelsen av sympatisörer till den iranska demokratiska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK), och deras anhöriga i Iran. Regimens så kallade rättsväsende dömde nyligen tre PMOI/MEK sympatisörer till sammanlagt 35 års fängelse.

 Forough Taghipour, Marzieh Farsi och Zahra Safaei dömda till långa fängelsestraff för stöd till den iranska demokratiska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).
Forough Taghipour, Marzieh Farsi och Zahra Safaei, bild från NCRI:s kvinnoutskott.

Regimens ökände domaren, Iman Afshari, dömde Forough Taghipour, Marzieh Farsi och Zahra Safaei till 15 års respektive fem års fängelse. Samtliga tre sitter frihetsberövade i det ökända Evin-fängelset sedan de greps, enligt uppgifter till FFFI.

Arghavan Fallahi och Nasim Gholami Simiyari sitter i Evin-fängelsets kvinnoavdelning utan dom sedan regimens säkerhetsstyrkor arresterade dem i november 2022 för samröre med den demokratiska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).
Arghavan Fallahi och Nasim Gholami Simiyari, bild från NCRI:s kvinnoutskott.

Tre andra politiska fångar som haft samröre med den demokratiska oppositionen sitter i Evin-fängelsets kvinnoavdelning sedan november 2022 utan dom. Arghavan Fallahi, Parvin Mirasan och Nasim Gholami Simiyari, står inför en osäker framtid.

De ökade tillslagen mot PMOI/MEK sympatisörer och anhöriga i Iran syftar till att kuva den demokratiska oppositionen på hemmaplan. Regimen hoppas också att dessa tillslag ska skrämma folket, och framförallt den unga generationen och få dem att inte stödja och ansluta sig till oppositionens motståndsenheter som leder det folkliga upproret.

Iranska motståndsrörelse kräver internationella åtgärder

Iranska motståndsrörelsen (NCRI), där Folkets mojahedin ingår, förespråkade ökade internationella åtgärder för att rädda livet på politiska fångar i ett uttalande i helgen.

NCRI manade FN och människorättsorganisationer till att vidta omedelbara åtgärder för att säkra frigivning av politiska fångar, särskilt kvinnliga politiska fångar. NCRI uppmanade FN att skicka en utredningsgrupp till Iran för att besöka regimens fängelser och träffa politiska fångar.

Forough Taghipour dömd till 15 års fängelse

Forough Taghipour, 29 år med examen i bokföring och redovisning var arresterad för en andra gång den 21 augusti 2023 i Teheran. Hon var arresterad första gången i mars 2020 tillsammans med sin mor Nasrin Jabarianha anklagade för samröre med den iranska demokratiska oppositionen och propaganda mot regimen. De satt i fängelse fram till februari 2023.

Hennes farbror och två fastrar är bland PMOI/MEK:s martyrer som regimen dödade under 1980-talet. Hennes far och syster är också medlemmar av PMOI/MEK och lever idag i Ashraf 3 i Albanien, hemvist för den iranska oppositionen.

Marzieh Farsi dömd till 15 års fängelse

Marzieh Farsi, 58 år och tvåbarnsmamma var också arresterad den 21 augusti 2023 i Teheran. Hon lider av cancer och har avtjänat ett tre års fängelsestraff tidigare. Hennes bror är en av de 30,000 politiska fångar som regimen avrättade under massakern 1988. Hennes andra bror och två systrar är medlemmar av den iranska demokratiska oppositionen och bor idag i Ashraf 3.

Zahra Safaei dömd till fem års fängelse

Zahra Safaei, 60 år och tvåbarnsmamma, har suttit i fängelse vid tre olika tillfällen för stöd till PMOI/MEK. Första straffet avtjänade hon på 1980-talet då hon satt åtta år i fängelse.

Hon satt åtta år i fängelse ett åtta-årigt straffet på 80-talet då Hon satt åtta år i fängelse på 1980-talet. Hon arresterades för en andra gång tillsammans med sin dotter, Parastoo Moeini, i mars 2020. De släpptes i februari 2023.

Hennes far, Haj Hasanali Safaei, var en framstående basarhandlare i Teheran och politisk fånge under shahens tid. Regimen avrättade honom 1981 för stöd till PMOI/MEK. Hennes son, Massoud Moeini, har också dömts till tre års fängelse och sitter idag frihetsberövad i Evin-fängelset.

Arghavan Fallahi, Parvin Mirasan och Nasim Gholami Simiyari inför en osäker framtid

Regimens säkerhetsstyrkor arresterade dem tillsammans med Arghavan Fallahis far och bror den fjärde november 2022, under protester i staden Esfehan i centrala Iran. Arghavan Fallahi är anklagade för att ha spridit ”propaganda mot staten”, ”brott mot den nationella säkerheten” och ”medlemskap i oppositionsgrupper”.