demo-sthk-10feb2024-02

Svensk-iranier uppmärksammar 45 årsdagen av revolutionen mot shahen och stöder det folkliga uppror som pågår i Iran under en demonstrationen i Stockholm, den 10 februari 2024