Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Europaparlamentet fördömer ökade avrättningar och stöder folkliga upproret i Iran

Europaparlamentet markerar mot de rekordmånga avrättningarna i Iran och uttrycker sitt fortsatta stöd för det folkliga upproret. Europaparlamentarikerna fördömde också avrättningar av fredliga demonstranter däribland senaste avrättningen av Mohammad Ghobadlou.

Mohammad Ghobadlou arresterades, enligt rapporter, i september 2022 i samband med de landsomfattande protesterna. Han blev den nionde demonstrant som regimen avrättade.

Europaparlamentet debatterade det ökade antalet avrättningar i Iran på onsdagen och antog en resolution på torsdagen genom handuppräkning.

Resolutionen uppmanar iranska regimen att ställa in samtliga avrättningar och avskaffa dödsstraff. Den kräver dessutom ovillkorlig och omedelbar frigivning av alla samvetsfångar och de som är dömda till döden för godtyckliga anklagelser, däribland EU-medborgarna Ahmadreza Djalali and Johan Floderus.

Europaparlamentarikerna säger att de vill se en ny Iranstrategi med fokus på att bekämpa regimens gisslandiplomati.

Resolutionen upprepar även Europaparlamentets tidigare krav på att EU ska terrorstämpla revolutionsgardet. Den uppmanar rådet att införa straffåtgärder mot regimens ledare, däribland regimens högste ledaren Khamenei, och president Raisi.

Europaparlamentarikerna lägger fram flera åtgärder i sin resolution med avsikt att utkräva regimen på ansvar och stoppa straffriheten i Iran bland annat följande.

”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inleda brottsutredningar mot tjänstemän som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, även under universell jurisdiktion.”

”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja förlängningen av mandaten för FN:s särskilda rapportör om Iran och det oberoende internationella undersökningsuppdraget vid det kommande mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter.”

Europaparlamentarikerna uppmanar också medlemsstaterna att underlätta visum, asyl och nödhjälpsstöd för de som flyr förtrycket i Iran.

Anföranden från flera Europaparlamentariker under debatten